Szabadságkiadás a tárgyévet követően


Mit tud tenni a munkáltató azokkal a - nem életkor után járó - szabadságokkal, amelyeket év közben nem adott ki a munkavállalónak? Hány éven keresztül lehet ezt továbbgörgetni vagy halmozni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. október 18-án (235. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4520

[…] munkavállaló a tárgyév novemberétől a következő év februárjáig keresőképtelen beteg, de még a tárgyévre járna neki pár munkanap szabadság. Ekkor e munkanapokat a visszatérésétől számított 60 napon belül kell kiadni, noha a tárgy­év már eltelt.Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik, és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot [Mt. 123. § (4) bek.]. Például, a munkavállaló december 31-től január 5-ig szabadságon van. Ebben az esetben a januárra átnyúló, legfeljebb öt munkanap még az előző évi szabadság terhére számolható el.Kollektív szerződés felhatalmazhatja a munkáltatót, hogy kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adja ki [Mt. 123. § (5) bek. c) pont]. Ez a lehetőség tehát csak kivételes esetben vehető igénybe, és csak akkor, ha van a munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés, ami ezt lehetővé teszi.Végül, a kérdésben is említettek szerint, a felek megállapodhatnak, hogy az adott évben a munkáltató az életkori pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki [Mt. 123. § (6) bek.].További lehetőségek a szabadság tárgyévet követő kiadására […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.