Jogviszony-létesítés és az oltás


Az 599/2021. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése lehetőséget ad a polgármesternek, hogy az általa vezetett önkormányzatban és intézményekben döntsön a rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről. A 635/2021. Korm. rendelet módosította az 599/2021. Korm. rendeletet, eszerint az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. §-a kimondja, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti munkáltatóknál 2021. december 15. napjától - bizonyos kivételekkel - csak olyan személlyel létesíthető jogviszony, aki igazoltan rendelkezik a koronavírus elleni védőoltással. Ahol a polgármester döntése szerint nem kötelező a védőoltás felvétele, ez vonatkozik-e az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. §-ára is? Dönthet-e tehát a polgármester úgy, hogy 2021. december 15-től nem kell oltással rendelkeznie az új foglalkoztatottnak?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. február 8-án (224. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4350

[…] esetben kell alkalmazni a rendeletben foglaltakat, ha az intézmény állami vagy önkormányzati fenntartásban működik, azzal, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények esetében (ideértve Kttv. hatálya alá tartozó szervet is) a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású intézményeknél a főpolgármester dönt a rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.Az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. §-a kimondja, hogy 2021. december 15. napjától a rendelet hatálya alá tartozó intézménynél, illetve szervnél - a rendeletben szabályozott mentesítés kivételével - nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. Az 599/2021. Korm. rendelet 2/A. §-ának (5) bekezdése ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy a fentiek alkalmazása során az 599/2021. Korm. rendelet 1. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. Ebből […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.