Hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának lehetőségei


Kútkezelő munkakörben dolgozó munkavállalónkról kiderült, hogy a benzinkút árukészletéből rendszeresen eltulajdonít dolgokat. Ugyan nem lenne kizárt, hogy azonnali hatállyal megszüntessük a munkaviszonyát, de szinte bizonyos, hogy csak nagyon nehezen találnánk a helyére valakit. Mit tehetnénk, hogy "jó útra térítsük", alkalmazhatunk-e ellene olyan szankciót, amivel még nem szűnik meg a munkaviszonya, de egyúttal elmegy a kedve a munkáltató további megkárosításától?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2019. május 6-án (180. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3583

[…] figyelmeztetésben részesítik, illetve ettől függetlenül az okozott károk megtérítésére kötelezik őt.Más szankció alkalmazására az Mt. 56. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor, ugyanis a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetén kollektív szerződés vagy - ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt - munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmények megállapítását írhatja elő. Ehhez azonban az szükséges, hogy kollektív szerződésben legyen ez a lehetőség rögzítve, vagy ha ilyen nem terjed ki Önökre, akkor a munkavállaló munkaszerződése felhatalmazza erre Önöket. Ez esetben az alapul szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhatnak a munkavállalóval szemben. Hátrányos jogkövetkezményként […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.