Román állampolgár - távmunkában Romániából

Kérdés: Magyarországi székhellyel és telephellyel rendelkező magyar cégünk román állampolgárt szeretne foglalkoztatni könyvelői feladatokra, aki távmunkában dolgozna, mivel a magyar cégnek nincs Románia területén telephelye. A munkavégzés helye a romániai otthona lenne. Hogyan lehetséges munkaügyi szempontból megoldani ezt a helyzetet, ideértve a munkaszerződést, a bejelentést, a munkabér megfizetését és az adózást?
Részlet a válaszából: […] ...a romániai otthona (pl. lakóhelye vagy tartózkodási helye). Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés sorána) a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,b) a munkáltató az ellenőrzési jogát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Munkaszüneti nap - rendkívüli munkavégzés kötetlen munkarendben

Kérdés: Egy nem vezető állású munkavállaló kötetlen munkarendben dolgozik, néha külföldi kiküldetés keretében is. Előfordul, hogy a külföldi kiküldetés során munkaszüneti napon is kell munkát végeznie. Ilyenkor milyen díjazásra jogosult a munkavállaló? Álláspontunk szerint, mivel a munkáltató rendelte el a külföldi munkavégzést, a kötetlen munkarend ellenére megilleti a munkavállalót a munkaszüneti napi pótlék, valamint megilleti a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék is.
Részlet a válaszából: […] ...ki tehát a munkarend kötetlen jellegét, ha - mint a kérdés szerinti esetben is - egyes külföldi utakat a munkavállalónak a munkáltató utasítása szerinti időpontban kell teljesítenie. Kötetlen munkarend esetén az Mt. munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályait nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Munkaszüneti nap - rendkívüli munkavégzés kötetlen munkarendben

Kérdés: Egy nem vezető állású munkavállaló kötetlen munkarendben dolgozik, néha külföldi kiküldetés keretében is. Előfordul, hogy a külföldi kiküldetés során munkaszüneti napon is kell munkát végeznie. Ilyenkor milyen díjazásra jogosult a munkavállaló? Álláspontunk szerint, mivel a munkáltató rendelte el a külföldi munkavégzést, a kötetlen munkarend ellenére megilleti a munkavállalót a munkaszüneti napi pótlék, valamint megilleti a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék is.
Részlet a válaszából: […] ...ki tehát a munkarend kötetlen jellegét, ha - mint a kérdés szerinti esetben is - egyes külföldi utakat a munkavállalónak a munkáltató utasítása szerinti időpontban kell teljesítenie. Kötetlen munkarend esetén az Mt. munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályait nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Közalkalmazott vezetők - a kinevezésmódosítás kérelmezhetősége

Kérdés: A Kjt. 23/B. §-ának (1)-(7) bekezdése írja le a közalkalmazottak részmunkaidőben történő foglalkoztatásának eseteit. A Kjt. 23/B. §-ának (8) bekezdése kimondja, hogy az (1)-(7) bekezdés nem alkalmazható vezető megbízású közalkalmazott tekintetében. Felmerült az a kérdés, hogy az Mt.-módosítást követően az Mt. 61. §-ának (4) bekezdése alkalmazható-e a vezető beosztású közalkalmazottak esetében?
Részlet a válaszából: […] ...részmunkaidőben dolgozni). A közalkalmazott kérelmére a munkáltató tizenöt napon belül köteles írásban nyilatkozni. A kérelem elutasítása esetén a munkáltató a nyilatkozatát az Mt. 64. §-ának (2) bekezdése szerint kell, hogy megindokolja (azaz világosnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Ápolási igazgató besorolása

Kérdés: Egészségügyi intézményben, ápolási igazgató munkakörben - egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott - munkavállaló besorolása az Eszjtv. 1. sz. melléklete alapján történt meg. Végzettségét tekintve diplomás ápoló (BSC) és egészségügyi menedzser (MSC) képesítéssel rendelkezik. Helyesen jártunk-e el a besorolása során?
Részlet a válaszából: […] ...fenntartású szolgáltatók vonatkozásában csak a (nem magasabb) vezetői munkakörökre állapít meg felső határt az 1/2021. (XII. 29.) OKFŐ utasítás 3.5. pontja. Így felső határra tekintet nélkül rendelkezhet az ápolási igazgatót megillető vezetői juttatásról az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkába járás két munkahelyre

Kérdés: A munkaszerződés két munkavégzési helyet tartalmaz, mivel a munkavállaló munkaköréből adódóan két telephelyen dolgozik felváltva. Az egyik telephelyre a munkába járás nem oldható meg tömegközlekedési eszközzel, saját gépjárművel jár. Elszámolható-e adómentesen a 15 Ft/km költségtérítés, ha a másik telephelyre megoldott a busszal történő bejárás, itt ezt is választotta, és a bérlet árát megtéríti a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...sor kerülhet [Mt. 45. § (3) bek.]. Utóbbi esetekben a konkrét munkavégzési helyet a munkaszerződés alapján a munkáltató utasítása határozza meg, amelyben kijelöli, hogy adott napon hol kell rendelkezésre állnia a munkavállalónak. Az így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Korábbi foglalkoztatási jogviszonyok igazolása

Kérdés: Ha felveszünk egy munkavállalót, és a közalkalmazotti besoroláshoz szükségünk van arra, hogy tudjuk az előző jogviszonyait, milyen dokumentumok fogadhatók el ezeknek az igazolására? Ha nem tudja igazolni a jogviszonyait, akkor mi a teendő ebben az esetben? Mi alapján tudom figyelembe venni a jogviszonyait?
Részlet a válaszából: […] ...- akár másolatban - beszerezni.Szintén elfogadandó az 1950-1992 közötti időszak tekintetében a korábbi munkakönyv, amely az 1/1954. MTH utasítás és a 12/1967. MüM rendelet alapján közokiratnak minősült, melyet a Pp. 323. §-a alapján az ellenkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Német állampolgár külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Egy magyarországi cégnél német állampolgárságú nyugdíjast üzleti referensként szeretnénk megbízási szerződéssel alkalmazni. A feladata megrendelés szerzése lenne, a munkát viszont lényegében Németországban, Franciaországban, tehát Nyugat-Európában végezné. Egyáltalán alkalmazható-e így, ha igen, milyen feltételekkel? Jövedelme meghatározható-e euróban?
Részlet a válaszából: […] ...általában saját maga által meghatározott helyen és a saját eszközeivel végzi a munkát. A munkaviszonyra a munkáltató széles körű utasítási joga jellemző, a felek között az alá-fölé rendeltség áll fenn, míg a megbízás esetén a felek mellérendeltek, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkáltatói jogkört gyakorló munkavállalók és az üzemi tanács

Kérdés: Cégünknél májusban került sor üzemi tanács választására. Az üzemi tanács elnöke egy teljes állománygyűlést hívott össze, hogy a munkavállalókkal megvitassanak egy sor előre megküldött témát. Ugyanakkor a meghívóban szerepelt, hogy a gyűlésen nem vehetnek részt azok a kollégák, akik munkáltatói jogkört gyakorolnak. Jeleztük az üzemi tanács felé, hogy ezzel nem értünk egyet, végül mégis minden vezetőt eltanácsoltak a megbeszélésről, még a műszakvezetőket is. Szerintünk ez nem volt helyes, egyrészt mert a műszakvezető nem minősül a munkáltatói jogkör gyakorlójának, másrészt mert ez indokolatlan megkülönböztetés a munkavállalók között. Ebben kérjük állásfoglalásukat.
Részlet a válaszából: […] ...illeti meg, hanem hatásköre a munka mindennapi megszervezéséhez szükséges jogokra korlátozódik (pl. munkaidő-beosztások készítése, munkautasítások adása, rendkívüli munkavégzés elrendelése). A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét - a jogszabályok keretei között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkahely meghatározása a munkába járás szempontjából

Kérdés: Cégünk egyik munkavállalója Nyíregyházán lakik, és a munkáltató nyíregyházi telephelyén dolgozik. A munkáltató a munkavállalót az Mt. 53. §-a alapján a munkaszerződéstől eltérően a munkáltató debreceni telephelyén való munkavégzésre utasítja. Kérdésünk, hogy a munkavállaló nyíregyházi lakóhelyéről a debreceni telephelyre való utazás munkába járásnak vagy hivatali, üzleti utazásnak minősül az utazási költségek elszámolása szempontjából? A 39/2010. Korm. rendelet a munkába járást a lakóhely és a munkavégzés helye között definiálja, ugyanakkor az nem derül ki, hogy ez csak a munkaszerződés szerinti munkavégzési hely, vagy egyébként a mindenkori tényleges munkavégzési hely viszonylatában értelmezhető.
Részlet a válaszából: […] ...más munkáltatónál foglalkoztatni [Mt. 53. § (1) bek.]. A kiküldetés ilyen esetben azt jelenti, hogy a munkáltató egyoldalú döntése (utasítása) alapján ideiglenesen megváltozik a munkavállaló munkavégzési helye. Ez történhet olyan módon, hogy a munkavállaló először...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
1
2
3
34