Teljesítményromlás - nem alap a munkaidő-növelésre
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 97. számában (2014. február 17.), 1888. kérdésszám alatt

Kérdés: Egyik szakmai vezetőnk decemberi körlevelében arra szólította fel a kollégákat, hogy az alacsony novemberi teljesítménymutatók miatt elvárja, hogy most egy ideig munkaidőn kívül is dolgozzanak, a szabadidő rovására. Lehetséges ilyen büntetés alkalmazása?
Válasz (részlet): […]érdemes felhívni a munkáltató figyelmét a fentiekre, vagy bejelentést tenni a munkaügyi hatóságnál. A többletórákra járó elmaradt munkabér munkaügyi bíróság előtt 3 évre visszamenőleg, az elévülési idő alatt követelhető [Mt. 286. § (1) bek.].A teljesítményromlás okai a kérdésből nem derülnek ki. Mindenesetre a munkáltató erre a munkaidő önkényes meghosszabbításával akkor sem reagálhat, ha az alacsony teljesítmény oka a munkavállalók munkavégzésében keresendő. Ha meg is állapítható, hogy a munkavállalók vétkes kötelezettségszegése okozta a rossz eredményeket, ezért hátrányos jogkövetkezményt (fegyelmi büntetést) a munkáltató csak akkor alkalmazhat, ha kollektív szerződés vagy - ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt -[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére