Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló által

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. március 25. (Munkaügyi Levelek 178. szám, 3547. kérdés)

Kérdés: A munkáltatómmal közöltem, hogy azonnali hatállyal felmondok, és ezt levélben is megtettem. Van még hat nap tavalyi szabadságom, de nem veszi figyelembe, mert a jelenléti ívbe mindennap azt írja, hogy igazolatlan távollét. Nem tudom, ezzel mi a szándéka. A papírjaimat sem akarja kiadni öt nap után, mert közölte velem, hogy ő szabadságon lesz a jövő héten. A szabadságkifizetés igényét is jeleztem neki levélben, és beleírtam, hogy postai úton küldje el a papírjaimat. A felmondólevelemet megkapta, de nem válaszolt még rá. Ráadásul tudomásomra jutott, hogy ő is írt nekem egy felmondólevelet, de még nem kaptam meg. Nem tudom, mit tegyek.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tudomásszerzésétől számított 15 napos szubjektív, és egyúttal a kötelezettségszegéstől számított, általánosságban egyéves objektív határidőn belül tette meg [Mt. 78. § (2) bek.]. Ezen túlmenően az azonnali hatályú felmondás indoka csak akkor lehetett jogszerű, ha az valós és világos - illetve az Mt. 78. §-a (1) bekezdésének b) pontja tekintetében okszerű - volt, továbbá, ha azt Ön írásba foglalta [Mt. 22. § (3) bek., 64. § (2) bek.]. Ez utóbbi követelmény tekintetében kételyek merülhetnek fel, hiszen a vázolt tényállás arra enged következtetni, hogy Ön előbb szóban közölte a munkáltatóval az azonnali hatályú felmondását, és csak utólag foglalta írásba. Ha ez a helyzet, akkor kétséges az azonnali hatályú felmondás jogszerűsége. Mindezek mellett szintén nem ismerjük a munkáltató általi felmondás részleteit, ezért arról sincs lehetőségünk teljes bizonyossággal állást foglalni, hogy ezt jogszerűen megtehette-e a munkáltató. A fenti körülmények ismerete elengedhetetlen lenne a pontos válasz kifejtéséhez.Abban a vonatkozásban, hogy a munkáltató helyesen járt-e el, amikor az Ön igazolatlan távollétét állapította meg, utalunk arra, amennyiben azonnali hatállyal felmondott, a munkaviszonya - a megszüntetés jogszerűségétől függetlenül - a jognyilatkozat közlésének napján azonnali hatállyal megszűnt. Ezért a távollét - nagy valószínűséggel - nem tekinthető igazolatlannak. Megjegyzendő, a megszüntető jognyilatkozat hatályosulása nem függ attól, hogy a másik fél (jelen esetben a munkáltató) a megszüntetést tartalmazó okiratot "elfogadja-e" vagy sem.Akár jogszerű, akár jogellenes a munkaviszony Ön általi megszüntetése, a munkáltató kötelessége, hogy a munkaviszony megszűnésekor, pénzben (távolléti díjban) váltsa meg azt az időarányos szabadságot, melyet a munkaviszony tartama alatt elmulasztott kiadni (Mt. 125. §). Az erre vonatkozó igényét Ön általános szabály szerint munkaügyi perben érvényesítheti. Ugyancsak ez a helyzet a fentiek fényében a munkaviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiadásával kapcsolatosan. A munkaviszony azonnali hatályú felmondása esetén a megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell[…]

Figyelmébe ajánljuk

A csapatépítő szüreti mulatságon az egyik munkavállalónk enyhén ittas állapotban megütötte az egyik kollégáját. Miután lecsillapodtak az indulatok, a felek kibékültek. Ugyanakkor, mivel úgy ítéltük meg, hogy munkahelyén kívül sem viselkedhet így egyik munkavállalónk...

Tovább a teljes cikkhez

Raktáros munkakörben dolgozó munkavállalónkat azonnali hatályú felmondással elküldtük, mert ittas állapotban jelent meg a munkahelyén. A munkavállaló átvette a felmondást, de mint raktárosnak leltárral kellett volna átadnia a raktárt. Sajnos ezzel nem lettek kész a...

Tovább a teljes cikkhez

Egyik munkavállalónkkal a próbaidő utolsó napján közöltünk azonnali hatályú felmondást. Mivel sejtette, hogy meg szeretnénk szüntetni a munkaviszonyát, azt állítva, hogy rosszul van, egész napra bezárkózott a mosdóba, és ott próbálta megvárni, amíg mindenki elmegy. Mivel...

Tovább a teljes cikkhez

Egyik üzletkötőnk vállalhatatlan módon kommunikált egy fontos ügyféllel és ezzel komoly hibát vétett. Magatartása következtében az ügyfelünk felbontotta velünk a szerződést, ami nagyon komoly bevételkieséshez vezetett. A hibát egyértelműen az üzletkötő munkavállaló...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére