Felmondás jogszabályi hivatkozás nélkül
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 158. számában (2017. december 11.), 3147. kérdésszám alatt

Kérdés: Négyéves határozott idejű munkaviszonyomat vétkes kötelezettségszegés és a munkáltató gazdaságos és eredményes működésére hivatkozással szüntették meg. Az indokolás alapján ez azonnali hatályú felmondásnak hat, mégis felmondási idővel és végkielégítéssel mondtak fel nekem. A felmondás nem tartalmaz egyetlenegy jogszabályi hivatkozást sem arra nézve, hogy az "sima" vagy azonnali hatályú-e, illetve a felmondási idő, valamint az utolsó munkában töltött nap sem szerepel benne, csak annyi, hogy felmentenek a munkavégzés alól a felmondási idő felére, a másik felére meg beszámítják a "bent ragadt" nagyszámú szabadnapjaimat a megkérdezésem nélkül. Eséllyel támadhatom-e meg jogellenességre hivatkozással a felmondást, amely mellett egyebekben versenytilalmi ellenértéket is követelnék munkáltatómtól, illetve hogyan szólíthatom fel a munkáltatót, hogy a felmondási időm felére önkényesen kiadott szabadságom ellenértékét adja ki?
Válasz (részlet): […]időarányosan járó, de korábban ki nem adott szabadságát a munkáltató jogosult a felmondási idő munkavégzési kötelezettséggel érintett részében kiadni. Ez nem minősül jogellenesnek, és a munkavállaló megkérdezésére vagy beleegyezésére sincs szükség, mivel a szabadságot a munkáltató joga és kötelessége kiadni. Az Mt. ugyan előírja, hogy a kiadás előtt a munkáltató köteles a munkavállalót előzetesen meghallgatni, ennek elmaradása ebben a helyzetben azonban nem teszi jogellenessé a munkáltató intézkedését [Mt. 122. § (1) bek.]. A szabadság kiadásának időpontját ugyanakkor a munkáltatónak a munkavállalóval[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére