Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Dajkák végzettsége

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. szeptember 25. (Munkaügyi Levelek 154. szám, 3069. kérdés)

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott óvodai dajkák személyi anyagainak felülvizsgálatakor észleltük, hogy a dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink eltérő végzettséggel, képesítéssel rendelkeznek (pl. 8 általános iskolai végzettség, dajka szakképesítéssel; középfokú iskolai végzettség és szakmunkás-bizonyítvány; középfokú iskolai végzettség kisgyermekgondozó és nevelő szakképesítéssel). A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles-e szabályozni a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget/szakképesítést? Ha a belső szabályozás megalkotása megtörténik, kötelezhető-e olyan dajka az előírt képesítés megszerzésére, aki már 10-25 éve jogviszonnyal rendelkezik? Ha kötelezni kellene, kell-e vele tanulmányi szerződést kötni, a képzés költségeit kinek kell viselnie? Ha nem szükséges a szabályozás, akkor milyen végzettség/szakképesítés alapján kell a munkavállalót besorolni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]követelményekből kiolvasható, hogy melyik szakképesítés milyen munkakör betöltésére készít fel. A munkáltatónak ebből célszerű kiindulnia. Erről akár belső szabályzatot is alkothat. Mivel azonban a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete akár az általános iskolai végzettséget is elegendőnek határozza meg a dajka munkakör betöltéséhez, amely végzettséggel szinte mindenki rendelkezik, az ezenfelüli, a munkakörhöz nem illeszthető szakképesítéseket egyszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Aki jelenleg is megfelel a képesítési előírásoknak (pl. az általános iskolai végzettséggel rendelkezők is), azok számára az előzőekből következően nem a munkakör betöltésének feltételeként, hanem többletként jelentkezik a további, munkakörben hasznosítható szakképzettség, szakképesítés megszerzése. Ezt a munkáltató előírhatja számukra, azonban ebben az esetben a képzés költségeit a munkáltatónak kell viselnie (tandíj, tananyag, utazási és szállásköltség), valamint a képzésre fordított idő fizetett munkaidőnek tekintendő. Ebben az esetben tanulmányi szerződés kötése kizárt [Mt. 229. § (2) bek. b) pont].Ami a besorolást illeti: a 326/2013. Korm. rendelet 13. fejezete tartalmazza a köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályokat. A 32. § értelmében,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozóink pótlékmegállapításával kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot kapnak, de most...

Tovább a teljes cikkhez

Kötelezhetők-e szabadság igénybevételére az óvodai dajkák nevelésmentes napon?

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozónknak nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot szeretnénk adni, mivel az a község, ahol az óvoda elhelyezkedik, hátrányos helyzetű település. A dajka munkakört...

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünknek 2017. december 31-éig kellett gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről. A korábban technikai/takarítói munkakörben dolgozó személyek munkakörét ennek megfelelően módosítottuk. Őket A-D fizetési osztályba lehet sorolni. Mivel a nálunk dolgozó...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére