Késedelmes bérkifizetés jogkövetkezménye


Ha a munkáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor az kötelezettségszegésnek vagy szerződésszegésnek minősül-e? Pontosabban a fizetéseket nem a szerződésben foglaltak szerint adja, 10-e a határidő, ennek ellenére a munkáltató mindig késve és két részletben fizeti ki a béreket. Felmerülhet-e a sikkasztás gyanúja?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2017. január 30-án (144. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2852

[…] 155. § (1) bek.], és azt a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni [Mt. 157. § (1) bek.]. Amennyiben a munkáltató e kötelezettségének nem tesz eleget, szerződésszegést követ el. Ennek az egyik következménye, hogy késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat [Mt. 31. §, Ptk 6:48. § (1) bek.]. Emellett, ha a késedelem jelentős mértékű, […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.