Felmondási idő számítása egymást követően létesített munkaviszonyok esetén
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 90. számában (2013. szeptember 16.), 1752. kérdésszám alatt

Kérdés: Van egy munkavállalónk, akinek az előző velünk létesített munkaviszonya tizenöt évig tartott. Tudomásunk szerint ezen munkaviszony megszűnését követően egy napot ki kell hagynia, ha nyugdíjat szeretne igényelni. Ezt követően öregségi nyugdíjasként, szintén munkaviszonyban szeretnénk tovább foglalkoztatni. Ilyenkor az újabb nálunk létesített munkaviszonyában a felmondási idő megállapítását melyik dátumtól számítjuk? Ezzel megszakad a folyamatos munkaviszonyban töltött ideje?
Válasz (részlet): […]megállapításakor ne álljon biztosítotti jogviszonyban, és a fenti feltételek teljesülhessenek.Ezt követően, ha a felek ismét munkaviszonyt létesítenek, akkor az új munkaviszonynak minősül, ezért - feltéve hogy a munkaszerződésben eltérően nem állapodtak meg - ha az Mt. valamely jogosultságot a munkaviszonyban töltött idő tartamától tesz függővé, vagy a jogosultságot ezen időtartam alapján határozza meg, akkor a munkaviszony kezdetének a második munkaviszony kezdőnapját kell tekinteni. Erre figyelemmel, amikor az Mt. rögzíti, a munkáltató felmondása esetén a harmincnapos felmondási idő [Mt. 69. § (1) bek.] a munkáltatónál munkaviszonyban töltött három év után öt nappal, öt év után tizenöt nappal, nyolc év után húsz nappal, tíz év[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére