Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott betegség miatti keresőképtelenség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt

Kérdés: Próbaidős dolgozónak azonnali hatállyal felmondhatok-e, ha táppénzellátásban részesül?
Részlet a válaszból: […]§-a (2) bekezdésének a) pontja ugyan azt mondja ki, hogy a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év elteltét követő napon kezdődik. Ez az ún. felmondási korlátozás: a felmondás megtehető a betegség ideje alatt is, de a felmondási idő csak később kezdődhet el.A fenti rendelkezések egybevetéséből megállapítható, hogy a 68. § nem vonatkozhat a 79. § szerinti azonnali hatályú felmondásra, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3105

2. találat: Keresőképtelenség tartamának beszámítása a felmondási időbe

Kérdés: Cégünknek beadta felmondását a munkavállaló, de még azon a napon táppénzre ment gyermekével. A táppénz beleszámít a felmondási időbe?
Részlet a válaszból: […]általános szabály szerint 30 nap [Mt. 69. § (1) bek.]. A keresőképtelenség időtartama - ideértve a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenséget, illetve táppénzes állományt is - a munkavállaló általi felmondás esetén beleszámít a felmondási időbe. Ebből következően, hacsak a felmondásból nem tűnik ki későbbi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2909

3. találat: Határozott idejű munkaviszony megszűnése betegség miatti keresőképtelenség alatt

Kérdés: 2016. november 21-én létrejött köztem és egy közvetítő cég között egy határozott idejű munkaszerződés, mely december 15-ig szólt. Táppénzre kényszerültem menni, mert nagyon nagy a fizikai megterhelés, amiről előtte nem tájékoztattak. Próbáltam helytállni, de az egészségem nem bírta. 2016. december 15-ével így is megszűnt a munkaviszonyom, vagy csak a táppénz leteltével?
Részlet a válaszból: […]betegszabadságát tölti, vagy betegség miatti keresőképtelensége folytán táppénzben részesül. A munkaviszony nem hosszabbodik meg a betegség miatti keresőképtelenség tartamával. A munkaviszony megszűnésének időpontját keresőképtelen betegsége csak abban az esetben befolyásolná, ha a munkaviszony munkáltató általi felmondás folytán szűnne meg. Ekkor ugyanis a felmondási idő legkorábban a betegség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2857

4. találat: Keresőképtelenség és a szabadságra jogosító idő számítása

Kérdés: Az Mt. 115. §-ának (2) bekezdése rendelkezik a munkában töltött időről, amely alapjául szolgál az éves alapszabadság és pótszabadság(ok) számítási módjához. A hivatkozott paragrafus e) pontja alapján 2015. január 1-jétől a keresőképtelenség teljes tartama munkában töltött időnek minősül, míg a tavalyi évben csak a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség idejére járt szabadság. Hogyan járjunk el annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. november eleje óta beteg (tehát 30 napot jóval meghaladóan), és 2015-ben február előtt biztosan nem jön vissza dolgozni? Minden típusú keresőképtelenségi kódra ugyanazt a szabályt kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]tárgy­évben keresőképtelenség miatt nem dolgozik. Annak nincs jelentősége, hogy milyen okból (milyen keresőképtelenségi kód alkalmazandó) és milyen időtartamban keresőképtelen a munkavállaló. Amennyiben a munkavállaló keresőképtelensége áthúzódik a két naptári év között, úgy a két évre eső keresőképtelenség időtartama külön, az adott évre irányadó szabályok alapján ítélendő meg. A kérdés szerinti esetben ez azt jelenti, hogy ha a kérdés szerint a 2014. év végi keresőképtelenség teljes tartama - figyelemmel arra, hogy az a 30 napot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2190

5. találat: Szabadságra jogosító idő számítása - a keresőképtelenséggel kapcsolatos változás

Kérdés: Egyik munkavállalónk hosszabb ideje beteg, még tavaly december 17-én vált keresőképtelenné. Ez már a sokadik betegsége, így a 30 nap keresőképtelensége már korábban összegyűlt. Hogyan kell számítani a munkavállaló szabadságát? A keresőképtelensége teljes ideje szabadságra jogosító idő?
Részlet a válaszból: […]2014-ben esedékes szabadságokat nem. Ebből következően a munkavállaló keresőképtelensége csak a 2014. évi szabadságát befolyásolja, vagyis a december 17. és december 31. közötti napok - figyelemmel a 30 napot meghaladó keresőképtelenségére - nem jogosítják 2014-ben szabadságra. A 2015. évi szabadságra jogosító idejét viszont ez a keresőképtelensége nem érinti, függetlenül attól, hogy az még a tavalyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2189

6. találat: Vezető állású munkavállaló munkaszerződése

Kérdés: A vezető állású munkavállalók munkaszerződésében miről lehet megállapodni? Ha jól tudom, akkor változott a szabályozás márciusban; igaz az, hogy a vezető állású munkavállalónak innentől kezdve akkor is dolgoznia kell, ha egyébként beteg?
Részlet a válaszból: […]vezető állású munkavállalók esetén a törvényi rendelkezésektől a munkavállaló hátrányára is el lehet térni. Csak néhány, kifejezetten meghatározott kógens - azaz eltérést nem engedő - szabály került meghatározásra [Mt. 209. § (2) bek.], ami a felek megállapodására nézve korlátot állít.Ennek keretében a feleknek akár olyan megállapodás megkötésére is lesz lehetőségük a munkaszerződésben, amely szerint a vezető állású munkavállaló keresőképtelensége esetén munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól nem mentesül majd - vagyis akkor is dolgoznia kell, ha beteg. Lényeges ugyanakkor, hogy a vezető állású munkavállalóra ez automatikusan nem igaz, csak akkor, ha erre nézve a munkaszerződésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1940

7. találat: Betegszabadság

Kérdés: Ha a munkavállalónak év közben kezdődik és szűnik meg a munkaviszonya, mert határozott időre szóló szerződést kötnek vele, hogyan kell kiszámítani a betegszabadságot, és ebben az esetben az év végéig kell arányosítani, vagy csak a munkaviszony végéig? A törvény 126. §-ának (3) bekezdése csak az év közben kezdődő jogviszonyt említi.
Részlet a válaszból: […]szabályokat kiegészítette azzal, hogy a munkavállalót - ha az év folyamán már munkaviszonyban állt - az év közben kezdődő munkaviszonyban megillető, időarányos betegszabadsága nem lehet több, mint a naptári évre járó betegszabadság még igénybe nem vett része [137. § (4) bek.]. Például a július 1-jén kezdődő munkaviszonyban egyetlen nap betegszabadság sem illette meg, ha a tárgyévben korábban fennálló munkaviszonyában 15 munkanapot már igénybe vett. Ez utóbbi rendelkezés az Mt.-ben már nem szerepel. Ezért nincs jelentősége, hogy a tárgyévben kezdődő munkaviszony meddig áll fenn, mindig 15 munkanap betegszabadság jár a munkavállalónak (pl. akkor is, ha a munkavállaló már a munkába lépés napján megbetegszik, és 15 munkanap elteltével a munkáltató próbaidő alatt azonnali hatállyal felmond neki). Annak sincs jelentősége, hogy a tárgy­évben fennállt, korábbi munkaviszonyokban hány munkanap betegszabadságot vett igénybe a munkavállaló.Ebből a logikából következően a határozott idejű munkaviszony esetén sincs jelentősége annak, hogy a munkaviszony év közben megszűnik. Így például a július 1-jétől szeptember 31-ig létesülő munkaviszonyban nemcsak 4 munkanap, hanem 8 munkanap betegszabadság jár. Azaz nem a munkaviszony megszűnéséig, hanem az év végéig kell arányosítani.Ha kalkulálni kezdünk, a törvény számítási módszere számos esetben furcsa eredményre vezethet. A január 1-jén létesülő munkaviszonyokban ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1662

8. találat: Felmondási idő kezdete betegség miatti keresőképtelenség esetén

Kérdés: Cégünk egyik munkavállalója 2012. június 20. napjától betegállományban van, a munkaköre azonban időközben megszűnt. A 2012. július 1-jén hatályba lépett új Mt. alapján felmondható-e a munkaviszonya a keresőképtelenségének ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]követően kívánja megszüntetni a munkáltató, akkor az új Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.Az új Mt. átalakította a felmondási tilalmak rendszerét, aminek következtében a betegség miatti keresőképtelenség időtartama kikerült az abszolút jellegű felmondási tilalmak alól. Tehát amennyiben a betegség miatti keresőképtelenség ideje alatt felmerül valamely felmondási ok, például megszűnik a munkavállaló munkaköre, és a munkáltató felmondással meg kívánja szüntetni a munkaviszonyt, akkor a keresőképtelenség alatt is közölheti a munkavállalóval az indokolt felmondást. Arra azonban ügyelni kell, hogy bár ez esetben nem érvényesül az abszolút felmondási tilalom, a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év lejártát követő napon kezdődhet el [új Mt. 68. § (2) bek. a) pont].[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1434