Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt

Kérdés: Próbaidős dolgozónak azonnali hatállyal felmondhatok-e, ha táppénzellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...Az Mt. 68. §-a (2) bekezdésének a) pontja ugyan azt mondja ki, hogy a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év elteltét követő napon kezdődik. Ez az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.

Keresőképtelenség tartamának beszámítása a felmondási időbe

Kérdés: Cégünknek beadta felmondását a munkavállaló, de még azon a napon táppénzre ment gyermekével. A táppénz beleszámít a felmondási időbe?
Részlet a válaszából: […] A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik [Mt. 68. § (1) bek.]. A munkavállaló általi felmondás esetén a felmondási idő általános szabály szerint 30 nap [Mt. 69. § (1) bek.]. A keresőképtelenség időtartama - ideértve a beteg gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Határozott idejű munkaviszony megszűnése betegség miatti keresőképtelenség alatt

Kérdés: 2016. november 21-én létrejött köztem és egy közvetítő cég között egy határozott idejű munkaszerződés, mely december 15-ig szólt. Táppénzre kényszerültem menni, mert nagyon nagy a fizikai megterhelés, amiről előtte nem tájékoztattak. Próbáltam helytállni, de az egészségem nem bírta. 2016. december 15-ével így is megszűnt a munkaviszonyom, vagy csak a táppénz leteltével?
Részlet a válaszából: […] ...a határozott idő lejártával [Mt. 63. § (1) bek. c) pont]. Ennek tényét nem befolyásolja az sem, ha Ön a betegszabadságát tölti, vagy betegség miatti keresőképtelensége folytán táppénzben részesül. A munkaviszony nem hosszabbodik meg a betegség miatti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Szabadságra jogosító idő számítása - a keresőképtelenséggel kapcsolatos változás

Kérdés: Egyik munkavállalónk hosszabb ideje beteg, még tavaly december 17-én vált keresőképtelenné. Ez már a sokadik betegsége, így a 30 nap keresőképtelensége már korábban összegyűlt. Hogyan kell számítani a munkavállaló szabadságát? A keresőképtelensége teljes ideje szabadságra jogosító idő?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1-jétől a munkavállaló számára szabadságra jogosító időnek minősül a keresőképtelenség teljes időtartama [Mt. 115. § (2) bek. e) pont]. Ez a szabály a 2015. évi szabadságokat érinti, a 2014-ben esedékes szabadságokat nem. Ebből következően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Keresőképtelenség és a szabadságra jogosító idő számítása

Kérdés: Az Mt. 115. §-ának (2) bekezdése rendelkezik a munkában töltött időről, amely alapjául szolgál az éves alapszabadság és pótszabadság(ok) számítási módjához. A hivatkozott paragrafus e) pontja alapján 2015. január 1-jétől a keresőképtelenség teljes tartama munkában töltött időnek minősül, míg a tavalyi évben csak a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség idejére járt szabadság. Hogyan járjunk el annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. november eleje óta beteg (tehát 30 napot jóval meghaladóan), és 2015-ben február előtt biztosan nem jön vissza dolgozni? Minden típusú keresőképtelenségi kódra ugyanazt a szabályt kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Fontos változás 2015. január 1-jétől, hogy a kérdésben idézett szabály alapján a keresőképtelenség teljes tartama szabadságra jogosító időként veendő figyelembe. A korábbiakkal szemben tehát nem fog változni a munkavállalót megillető szabadság mértéke, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Vezető állású munkavállaló munkaszerződése

Kérdés: A vezető állású munkavállalók munkaszerződésében miről lehet megállapodni? Ha jól tudom, akkor változott a szabályozás márciusban; igaz az, hogy a vezető állású munkavállalónak innentől kezdve akkor is dolgoznia kell, ha egyébként beteg?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 2014. március 15-én hatályba lépett rendelkezései szerint a vezető állású munkavállalókra nézve munkaszerződésük széles körben eltérhet a törvényi rendelkezésektől.Az Mt. általános szabályaitól eltérően, amely szerint munkaszerződés a törvény Második...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 28.

Betegszabadság

Kérdés: Ha a munkavállalónak év közben kezdődik és szűnik meg a munkaviszonya, mert határozott időre szóló szerződést kötnek vele, hogyan kell kiszámítani a betegszabadságot, és ebben az esetben az év végéig kell arányosítani, vagy csak a munkaviszony végéig? A törvény 126. §-ának (3) bekezdése csak az év közben kezdődő jogviszonyt említi.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki. Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a betegszabadság arányos részére jogosult. A felet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Felmondási idő kezdete betegség miatti keresőképtelenség esetén

Kérdés: Cégünk egyik munkavállalója 2012. június 20. napjától betegállományban van, a munkaköre azonban időközben megszűnt. A 2012. július 1-jén hatályba lépett új Mt. alapján felmondható-e a munkaviszonya a keresőképtelenségének ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] ...közlésekor hatályos rendelkezések az irányadók [Mth. 7. § (2) bek.]. Erre figyelemmel, annak ellenére, hogy a munkavállaló betegség miatti keresőképtelensége még az új Mt. hatálybalépését megelőzően kezdődött, amennyiben a munkaviszonyt 2012. július...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 17.