Munkahely hőmérséklete


A 3/2002. SZCSM-EüM együttes rendelet szabályozza a munkahelyeken megengedhető levegő-hőmérsékleti értékeket. Milyen teendője van a munkáltatónak, ha a léghőmérséklet meghaladja a rendeletben előírt, rá vonatkozó értéket? Szükséges-e a hőség miatt munkaközi szüneteket beiktatni, vagy az csak a maximálisan megengedhető effektív hőmérséklet felett szükséges? Van-e toleranciahatár? Továbbá hogyan mérhető a korrigált effektív hőmérséklet?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2013. augusztus 26-án (89. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1720

[…] munkavégzés időtartama alatti hőmérséklete vonatkozásában kimondja, hogy annak az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. Mindennek biztosítását (pl. napsugárzás hatását kiküszöbölő ablakokkal, falakkal, megfelelő fűtőtestekkel, munkaszervezési intézkedésekkel) szintén a rendelet szabályozza.A hőség miatti munkaközi szünetekről a 3/2002. SZCSM-EüM együttes rendelet 7. §-ának (8) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárt téri munkahelyen a 24 °C (K) EH-értéket meghaladja. Az (5) bekezdés szerint pedig a munkahelyek klímájának mérését és értékelését a rendelet 2. számú mellékletében szereplő fogalmi […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.