Munkahely hőmérséklete

Kérdés: A 3/2002. SZCSM-EüM együttes rendelet szabályozza a munkahelyeken megengedhető levegő-hőmérsékleti értékeket. Milyen teendője van a munkáltatónak, ha a léghőmérséklet meghaladja a rendeletben előírt, rá vonatkozó értéket? Szükséges-e a hőség miatt munkaközi szüneteket beiktatni, vagy az csak a maximálisan megengedhető effektív hőmérséklet felett szükséges? Van-e toleranciahatár? Továbbá hogyan mérhető a korrigált effektív hőmérséklet?
Részlet a válaszából: […] Az Mvt. 18. §-a szerint a munkahely üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények megtartásával történhet. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Munkavédelmi célú pihenőidő – a munkaidő része?

Kérdés: Üzemünkben a hőmérséklet igen magas, ezért a munkavédelmi szabályokban előírt óránként 10 perc szünetet biztosítunk a munkavállalóink részére. Az Mt. szerint a munkaközi szünet nem része a napi munkaidőnek. Kérdésünk az lenne, hogy figyelemmel erre a rendelkezésre, tekinthetjük-e úgy, hogy ezek a munkavédelmi célú, óránkénti 10 perces szünetek sem minősülnek a munkaidő részének?
Részlet a válaszából: […] Az SzCsM-EüM rendelet 7. §-ának (8) bekezdése szerint: aklímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezésiintézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 percespihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.