Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Részmunkaidő - egyoldalúan?

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. május 16. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 52. szám, 992. kérdés)

Kérdés: Minisztériumi háttérintézményként van-e lehetőségünk - az alapító jóváhagyása nélkül - az eddigiekben 8 órában dolgozó, előrehozott nyugdíjazásra jogosult ügyintéző munkaidejét 6 órára csökkenteni? Amennyiben az illető ügyintéző nem fogadja el a felkínált módosítást, a Kjt. mely szakaszára való hivatkozással szüntethető meg a jogviszonya?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]a kinevezésnek. A közalkalmazotti jogviszonyra is irányadó az Mt.-nek az a generális szabálya, miszerint a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja [Mt. 82. § (1) bekezdés], a korábbi teljes munkaidő helyett részmunkaidőt tehát a munkáltató egyoldalúan nem írhat elő! Megjegyzendő, hogy ezzel összefüggésben a Kjt. nem ír elő fenntartói hozzájárulást, de ez e kérdésben nem is releváns. Természetesen olyan felmentési ok sincsen, amely alapján arra tekintettel szüntethetné meg a munkáltató a közalkalmazott jogviszonyát, hogy az általa kezdeményezett kinevezésmódosításhoz a közalkalmazott - törvény adta jogával élve - nem adta hozzájárulását. A közalkalmazotti jogviszonyt csak az általános okokból - többek között átszervezésre hivatkozással - lehet megszüntetni a Kjt. 30. §-a alapján, a felmentési indoknak azonban ez esetben is valósnak és okszerűnek kell lennie. A Kjt. egyébként a[…]

Figyelmébe ajánljuk

A fenntartóhoz tartozó egyik intézmény igazgatói munkakörét pályázat alapján, az intézmény jelenlegi igazgatóhelyettese nyerte el 2015. január 1-jétől. A vezetői megbízás elkészítésekor szembesültünk azzal, hogy az igazgatóhelyettes közalkalmazotti kinevezésében a...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzati társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti szolgálatnál a Szoctv. 136. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükségletét 2016. december 31. napjáig felül kellett vizsgálni. A...

Tovább a teljes cikkhez

A munkáltatóm (kórház) részéről kinevezésmódosítás került aláírásra, amely alapján az abban meghatározott bérpótlékot el is utalták a számomra. Utóbb arra hivatkozott a munkáltató, nem akart ilyen kinevezésmódosítást aláírni, és egy újabb okirattal ismét...

Tovább a teljes cikkhez

Mit tehet a munkáltató, ha a köztisztviselő több hónapja keresőképtelen? A keresőképtelenség felülvizsgálatának, ellenőrzésének van-e értelme? Köztisztviselőnk többhetes keresőképtelenség után szabadságot kér (hivatali e-mail formájában), majd ismét megbetegszik. A...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére