Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott részmunkaidős foglalkoztatás támogatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Csökkentett munkaidő és a társadalombiztosítás ellátásai

Kérdés: A vírus miatt számos munkavállalónkkal részmunkaidős munkaszerződésre tértünk át, többségében 4 és 6 órás napi munkaidővel, az alapbérek arányos csökkentése mellett. Érdeklődnénk, hogy milyen hatással lehetnek ezek a munkaszerződés-módosítások a munkavállalók társadalombiztosítási helyzetére?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló csak kevesebb járulékot fizet. Ennek elsősorban akkor lehet jelentősége, ha a részmunkaidős foglalkoztatás alatt, vagy az azt közvetlenül követő időszakban lesz jogosult valamilyen pénzbeli ellátásra. Ha azonban ez a csökkentett munkaidő csak átmenetileg áll fenn (pl. pár hónapig), ennek a legalább 20 év szolgálati idő alapján számított nyugdíj mértékére valószínűleg csak minimális kihatása lesz. A részmunkaidő alatt a munkavállaló a nyugdíjhoz szolgálati időt is szerez. Ugyanakkor, ha a részmunkaidőből származó jövedelme nem éri el a (teljes munkaidőre irányadó) minimálbért, csak arányos szolgálati időt szerez. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3910

2. találat: Részmunkaidő - egyoldalúan?

Kérdés: Minisztériumi háttérintézményként van-e lehetőségünk - az alapító jóváhagyása nélkül - az eddigiekben 8 órában dolgozó, előrehozott nyugdíjazásra jogosult ügyintéző munkaidejét 6 órára csökkenteni? Amennyiben az illető ügyintéző nem fogadja el a felkínált módosítást, a Kjt. mely szakaszára való hivatkozással szüntethető meg a jogviszonya?
Részlet a válaszból: […]a kinevezésnek. A közalkalmazotti jogviszonyra is irányadó az Mt.-nek az a generális szabálya, miszerint a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja [Mt. 82. § (1) bekezdés], a korábbi teljes munkaidő helyett részmunkaidőt tehát a munkáltató egyoldalúan nem írhat elő! Megjegyzendő, hogy ezzel összefüggésben a Kjt. nem ír elő fenntartói hozzájárulást, de ez e kérdésben nem is releváns. Természetesen olyan felmentési ok sincsen, amely alapján arra tekintettel szüntethetné meg a munkáltató a közalkalmazott jogviszonyát, hogy az általa kezdeményezett kinevezésmódosításhoz a közalkalmazott - törvény adta jogával élve - nem adta hozzájárulását. A közalkalmazotti jogviszonyt csak az általános okokból - többek között átszervezésre hivatkozással - lehet megszüntetni a Kjt. 30. §-a alapján, a felmentési indoknak azonban ez esetben is valósnak és okszerűnek kell lennie. A Kjt. egyébként a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 992

3. találat: Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszból: […]megkezdése előtti egy évben keresőtevékenységet nem folytatott. Az a személy, akinek jogviszonya (munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, közszolgálati jogviszonya) a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg, szintén álláskeresőnek minősül az Fbrtv. alkalmazásában. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkáltató legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130 százalékának megfelelő járulékalap után érvényesítheti a kedvezményt. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén ennek időarányos része után jár a kedvezmény, napi 4 órás részmunkaidős munkaviszony esetén legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 65 százalékának megfelelő járulékalap után. A munkaadónak az álláskeresőt legalább napi 4 órában, határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében, és legalább két évig kell foglalkoztatnia. Ebből következően a napi 4 órát el nem érő részmunkaidős foglalkoztatás esetén a járulékkedvezmény egyáltalán nem vehető igénybe. A kedvezmény további feltétele, hogy az álláskereső foglalkoztatásával a munkáltatónak növelnie kell az átlagos éves statisztikai létszámát, és e létszámot a foglalkoztatás két évében fenn is kell tartania. Az Fbrtv. 3. § (4) bekezdése alapján a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 706

4. találat: Részmunkaidő - a kieső munkaidőre járó támogatás

Kérdés: Egyik teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónk családtagja ápolására hivatkozva kérte a munkaszerződésében a munkaidő napi 4 órás részmunkaidőre történő módosítását. A munkavállalónk szerint igénybe vehetnénk egy, a részmunkaidős foglalkoztatást célzó támogatást annak érdekében, hogy a munkabére megmaradjon a korábbihoz hasonló szinten. Valóban van-e kifejezetten ilyen támogatás, és ha igen, mi az igénybevétel feltétele?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatja az alkalmazotti létszám csökkentésének megelőzése érdekében. Ezen utolsó feltétel miatt semmiképp sem kérelmezhető az említett támogatás abban az esetben, ha maga a munkavállaló kezdeményezi a teljes munkaidő részmunkaidőre történő csökkentését a munkaszerződés módosításával. Jelen támogatás célja jellemzően a csoportos létszámcsökkentéssel (leépítéssel) fenyegetett munkavállalók munkaviszonyának oly módon történő megtartásra, hogy a munkaidejüket legalább a teljes munkaidő felét elérő részmunkaidőre csökkenti le a munkaadó és munkavállaló közös megegyezéssel. A támogatás mértéke a munkavállalónak a kieső munkaidejére járó személyi alapbérének 80 százalékáig, valamint annak járulékáig terjedhet, de a támogatás összege nem haladhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 537