Szakszervezeteknek biztosított kedvezmények


A korábban a cégünknél működő szakszervezet mellett nemrég egy újabb is alakult, amely jelentős munkavállalói létszámot tömörít. Az elmúlt években több megállapodásunk is született a régi szakszervezettel arra vonatkozóan, hogy a jogosultságaikat milyen módon gyakorolhatják (pl. helyiséghasználat, a munkaidő-kedvezmény igénybevételének bejelentése). Most az új szakszervezettel is meg kell állapodni ezekről? Kötelesek vagyunk-e ugyanazokat a jogosultságokat biztosítani neki is?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. április 4-én (50. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 966

[…] munkavállaló szakszervezeti hovatartozásáról nyilatkozzék, továbbá a munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, avagy nem, illetve megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt szakszervezetbe történő belépést. Ugyancsak tilos a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetni, vagy a munkavállalót bármilyen más módon hátrányos helyzetbe hozni, megkárosítani szakszervezeti hovatartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt [Mt. 26. § (1)–(3) bekezdés]. Tilos bármely jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól, illetve az attól való távolmaradástól függővé tenni (Mt. 27. §). A törvény fenti rendelkezéseiből következik, hogy a munkáltató a szakszervezeteket megkülönböztetés nélkül köteles kezelni, olyan módon, hogy nem részesíthet előnyben egyik szakszervezetet sem a másik rovására; azaz amit az egyiknek nyújt, azt nyújtania kell a másiknak […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.