Határozott idejű munkaszerződések meghosszabbítása


Egy kft. munkavállalóival határozott idejű munkaszerződést köt egy évre. Ezeket évente újra megköti, "meghosszabbítja". A határozott idejű munkaszerződés lejártakor a dolgozónak ki kell-e adni a "kilépős" lapokat? Meddig "hosszabbíthatók" így a munkaszerződések? Milyen munkajogi következményei vannak ezen esetnek?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. március 16-án (49. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 941

[…] jogszabályokban meghatározott igazolásokat, még akkor is, ha a munkavállaló és a munkáltató között a következő nappal új munkaviszony létesül. Ettől ugyanakkor eltérő eset, ha a felek nem új munkaviszonyt létesítenek, hanem a határozott idejű szerződésüket hosszabbítják meg munkaszerződés-módosítással. Ebben az esetben a munkaviszony nem szűnik meg, és így az igazolások kiadására sincs szükség. A határozott időre szóló munkaviszony időtartama - ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott időtartamú munkaviszony tartamát is - az öt évet nem haladhatja meg. Ez alól csak az engedélyhez kötött munkaviszony-létesítés jelent kivételt [Mt. 79. § (5) bek.]. Amennyiben tehát a felek között újabb határozott idejű jogviszony létesül, vagy a korábbi jogviszonyt hosszabbítják meg, úgy ezek együttes tartama legfeljebb az öt évet érheti el. Amennyiben ezt meghaladja, a munkaviszony határozatlan idejűvé alakul át. A határozott idejű jogviszony "meghosszabbításánál" továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy határozatlan időtartamúnak kell tekinteni a munkaviszonyt, ha a határozott időtartamú munkaviszony azonos felek közötti ismételt létesítésére, illetve meghosszabbítására az ahhoz fűződő munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül kerül sor, és a megállapodás megkötése a munkavállaló […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.