Üzemi megállapodás kötőereje csoportos létszámcsökkentés esetén


Cégünk kénytelen csoportos létszámcsökkentést végrehajtani, és ezzel kapcsolatban fordulunk Önökhöz. Kötelező-e ilyen esetben is betartani azt az üzemi tanáccsal megkötött, üzemi megállapodásban foglalt vállalást, amely szerint a munkáltató csoportos létszámcsökkentés esetén nő, roma munkavállaló, fogyatékos személy, illetve negyven éven felüli munkavállaló munkaviszonyát nem szünteti meg?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. december 13-án (45. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 868

[…] módjára, eszközére, elveire, következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint az érintett munkavállalók számának csökkentésére [Mt. 94/B. § (5) bek.]. Ha a munkáltató és a munkavállalók képviselői a konzultáció során megállapodást kötnek, azt írásba kell foglalni, és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek [Mt. 94/B. § (6) bek.]. A munkáltató és a munkavállalók képviselői között a konzultáció során kötött megállapodásba ütköző rendes felmondás jogellenes [Mt. 94/F. § (1) bek.]. Az üzemi tanács egyes jogosítványai gyakorlását és a munkáltatóval való kapcsolatrendszerét érintő kérdések az üzemi megállapodásban határozhatók meg (Mt. 64/A. §). Az üzemi megállapodásban a fentiek szerint nem lehet a munkaviszonyra vonatkozó anyagi jogi jellegű szabályokat alkotni - erre a törvény a kollektív szerződésben ad lehetőséget. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni a Legfelsőbb Bíróság egy eseti határozatát is, amely szerint ha az Mt. hatálya alá eső munkáltatót a saját szabályzata kötelezte valamilyen magatartás tanúsítására, de attól mégis eltér, a munkáltatónak kell bizonyítani azt, hogy a szabályzatban foglaltakkal ellentétes magatartása rendeltetésszerű volt. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.