Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott fióktelep tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi cég fióktelepénél foglalkoztatott munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Egy projekt megvalósítására létrehozott külföldi cég magyarországi fióktelepe 2010 őszén befejezi tevékenységét. A fióktelepet megszüntetik, a munkavállalók munkaviszonyát pedig rendes felmondással szüntetik meg. Az egyik munkavállaló a felmondás előtt bejelentette, hogy terhes. Tudomásom szerint ilyen esetben a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt rendes felmondással, mivel a munkavállaló felmondási tilalom hatálya alatt áll. Valószínűleg a cég végelszámolása a terhességi-gyermekágyi segély időszakára fog esni. Hogyan érinti a végelszámolás a szóban forgó munkaviszonyt, s vajon a végkielégítésre, a felmondási időre, a felmentési időre, valamint a rendes szabadság megváltására vonatkozó rendelkezéseket hogyan kell ebben az esetben alkalmazni? Hogyan érinti mindez a végelszámolás folyamatát, mikor kell bejelenteni a munkavállalónak a fióktelep megszüntetésének tényét, s mely időpontban fog megszűnni a munkaviszony? Van-e más mód a munkaviszony megszüntetésére a terhesség miatt, illetve a végelszámolás megkezdése előtt?
Részlet a válaszból: […]felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata alapján, vagyis közös megegyezéssel kerülhetne sor, hiszen annak nincsen akadálya, hogy a felek akár a terhesség, akár a szülési szabadság vagy más, egyébként fennálló felmondási tilalom időtartama alatt ily módon szüntessék meg a munkaviszonyt. Megjegyezzük, a munkaviszony kifejezetten a "terhesség miatt" nem szüntethető meg jogszerűen, hiszen ez az egyenlő bánásmód követelményébe is ütközne, és közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósítana meg [Esélytv. 8. §, 21. § c) pontja]. A fióktelep a cégnyilvántartásból való törléssel szűnik meg [Fióktelep tv. 23. § (1) bek.]. A törvény értelmében a fióktelep cégjegyzékből való törlésekor az Mt.-nek a munkáltató jogutód nélküli megszűnésére irányadó szabályait kell alkalmazni, kivéve ha a munkavállalót a külföldi vállalkozás a magyarországi munkavégzésre kirendelte [Fióktelep tv. 18. § (3) bek.]. E szabályból következően - s feltételezve azt, hogy a munkavállalót a külföldi vállalkozás nem a magyarországi munkavégzésre rendelte ki - arra a megállapításra kell jutnunk, hogy a fióktelep cégjegyzékből való törlésekor a terhes vagy szülési szabadságon lévő munkavállaló munkaviszonya is meg fog szűnni. A megszűnés ilyenkor automatikusan, a fióktelep cégjegyzékből való törlésének időpontjában - az Mt. 86. § b) pontja alapján - megy végbe. A megszűnéséhez ekkor nincsen szükség külön jognyilatkozatra, az a fennálló felmondási tilalomra tekintet nélkül bekövetkezik. A munkaviszony megszűnésének időpontja a fióktelep cégjegyzékből való törlésének időpontjával fog egybeesni. Az általános szabályok szerint a munkáltató ilyenkor köteles a munkavállaló számára kifizetni a munkáltatói rendes felmondás esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítési idejére (vagyis a felmentési időre) járó átlagkeresetnek megfelelő összeget, abban az esetben azonban, ha a munkavállaló a rendes felmondás esetén a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára munkabérre nem lenne jogosult (Mt. 86/A. §), az nem jár számára. Így amennyiben a munkavállaló a megszűnés időpontjában szülési szabadságon van, nem lesz jogosult az előbb említett juttatásra, mivel ekkor munkabérre sem lenne jogosult. A munkavállalót ugyanakkor végkielégítés illeti meg, ha a megszűnés időpontjában a munkaviszonya már legalább három éve fennáll a munkáltatónál [Mt. 95. § (1) és (3) bek.]. A munkaviszony megszűnésének említett esetében nincs felmondási idő, így felmentési idő sem illeti meg a munkavállalót, noha ekkor is meg kell fizetni számára a rendes szabadság pénzbeli megváltását, ha egyébként a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságát nem kapta meg [Mt. 136. § (1) bek]. A rendes szabadság pénzbeli megváltása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy - egyebek mellett - a szülési szabadság időtartama, valamint a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [Mt. 138. § (5) bek.] első éve is jogszerző időnek minősül, magyarán az erre az időre járó rendes szabadságot is pénzben kell megváltani [Mt. 130. § (2) bek. b)-c) pontja]. Noha a döntése előtt a munkáltató köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 599

2. találat: Fióktelep a munkaügyi perben

Kérdés: Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepeként részt vehetünk-e félként a nálunk alkalmazott munkavállaló által indított munkaügyi perben, vagy a külföldi anyacégnek kell eljárnia ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban, ugyanakkor a munkáltatói jogokat velük szemben a külföldi vállalkozás a fióktelepen keresztül gyakorolja [Fióktelep tv. (2) bek.]. Mivel törvény eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozási tevékenység során a fióktelep tevékenységével összefüggésben a fióktelep jár el a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben fennálló jogviszonyokban [Fióktelep tv. 3. § (1) bek.], ebből arra a következtetésre juthatunk - annak ellenére, hogy a munkaügyi per a külföldi cég mint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 432
Kapcsolódó tárgyszavak: ,