Ágazati kollektív szerződés hatálya


Milyen jogszabályi előírások szerint állapítják meg egy cég/vállalkozás főtevékenységét? A társaság/vállalkozás kivonhatja-e magát a miniszter által kiterjesztett kollektív szerződés hatálya alól azzal, hogy a valóságtól eltérő főtevékenységet választ?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. december 15-én (11. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 199

[…] kérelemben fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelephelyeit, tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését [Evtv. 4. § (1)-(4) bekezdés]. Az ágazati hatályú kollektív szerződés azon munkáltatókra terjed ki, akik az adott ágazatban működnek. Az ágazat meghatározásánál a társaság, illetve a vállalkozó által végzett tevékenységhez tartozó TEÁOR első 2 számjegyét kell figyelembe venni, figyelemmel az ágazati párbeszédbizottságok működésének feltételeiről és rendjéről a jogi szabályozás megalkotásáig terjedő időszakra vonatkozó megállapodásra. A munkáltató formálisan ugyan megteheti, hogy valós tevékenységétől eltérő főtevékenységet választ annak érdekében, hogy elkerülje az ágazati kollektív szerződés hatályát, ugyanakkor egy tevékenység meghatározott ágazatba tartozását a tevékenység […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.