Bírság levonása a munkabérből


Egy üzemi étkezdében dolgozom szakácsként, két társammal. A legutóbbi ÁNTSZ-ellenőrzés alkalmával a lejárt szavatosságú fűszerek miatt bírságot szabtak ki. A munkáltatónk a bírság összegét hármunktól egyenlő arányban egyszerűen levonta, mondván, hogy nekünk kellett volna figyelni a dátumokra. Erre tényleg joga van?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. október 13-án (8. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 155

[…] bekezdés]. Jelen esetben tehát az elsődleges kérdés az, hogy melyik munkavállaló vagy munkavállalók felelhetnek a kárért. A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést azonban a munkáltatónak kell bizonyítania [Mt. 166. § (2) bekezdés]. A munkáltató két módon érvényesítheti a kárigényét. Ha van hatályos kollektív szerződés, az meghatározhatja azt az értéket, amelyet meg nem haladó mértékben a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezheti. Ebben az esetben meg kell határozni a kártérítés kiszabására irányadó eljárási rendet is [Mt. 173. § (2) bekezdés]. A határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a kártérítési marasztalás összegét, a jogorvoslati lehetőségről, annak határidejéről való tájékoztatást; az indoklásnak az alapul szolgáló […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.