Költségtérítés polgármesternek, jegyzőnek és közalkalmazottnak


Mivel egymásnak ellentmondó információkat kaptam, érdeklődnék, hogy akár köztisztviselőről, akár közalkalmazottról legyen szó, vagy polgármestert, jegyzőt érintően, kell-e számfejteni a munkába járás költségét vagy a kiküldetést?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. február 14-én (240. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4621

[…] köztisztviselőnek az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére, a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár; ezen túlmenően a munkáltató köteles a köztisztviselő részére megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeit [Kttv. 54. § (3), (6) bek., 226. § (1) bek.]. Ez a szabály a jegyző esetében is irányadó azzal, hogy nem minősül kiküldetésnek, ha a jegyző, aljegyző a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településen látja el munkaköri feladatait [Kttv. 248. § (2) bek.]. A kiküldetési napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap (38.650 Ft, ha attól az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben nem tért el) egy munkanapra eső összegének 25%-a [Kttv. 54. § (4) bek.; Költs. tv. 62. § (1), (6) bek.]. Az ideiglenes (három hónapot meg nem haladó) külföldi kiküldetés eltérő szabályait külön kormányrendelet állapítja meg.A polgármester foglalkoztatási jogviszonyára ugyanakkor ezt a szabályt nem kell alkalmazni [Kttv. 225/L. § (1) bek.], azaz esetében nem […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.