Jubileumi jutalom – az összeg megállapítása


Állami működtetésű óvoda-bölcsőde esetén jubileumi jutalom alapjánál csak az alapilletmény vehető figyelembe? A Kjt. 78. §-ának (2a) bekezdése szerint miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a (2) bekezdés alapján a jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a 75. § szerinti, ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendő pótlékot is be kell számítani. E szabály alapján vezetői, ágazati szakmai és/vagy nemzetiségi pótlék is figyelembe vehető?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. március 29-én (226. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4378

[…] hogy "eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály alapbért említ, azon illetményt is érteni kell". Vagyis a Kjt. szerinti illetménynek az Mt. szerinti alapbér fogalma felel meg. Az alapbér az Mt. 136. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a munkaszerződésben (kinevezésben) időbérként (általában havibérként) megállapított munkabér. Így a közalkalmazotti jubileumi jutalom alapja a kinevezésben szereplő havi illetmény. A pótlékok munkaviszonyban az alapbéren, közalkalmazotti jogviszonyban a kinevezés szerinti illetményen felül járnak, azok tehát a jubileumi jutalom alapjába nem számítanak bele.A Kjt. 78. §-ának (2a) bekezdése kivételesen engedi meg a pótlékok beszámítását a jubileumi jutalom összegébe, ha ezt az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.