Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Munkavállalói felmondás - a felmondási idő lehetséges tartama

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. augusztus 10. (Munkaügyi Levelek 216. szám, 4213. kérdés)

Olvasói kérdés Az Mt. 69. §-ának (1) bekezdése szerint a felmondási idő alapesetben 30 nap. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint ennél hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is megállapodhatnak a felek. Az Mt. hatálya alatt kötött munkaszerződés esetében, munkavállalói felmondás esetén, lehet-e 30 napnál hosszabb felmondási időt meghatározni kollektív szerződésben vagy munkaszerződésben rögzítettek szerint, vagy a felmondási idő hosszabb idejű meghatározásának - a munkavállaló részére történő kedvezőbb felmondási idő meghatározás érdekében - csak munkáltatói felmondás esetén van létjogosultsága? Mi az irányadó: az Mt. 205. §-ának (1) bekezdése vagy a 85. §-ának (3) bekezdése?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]napnál hosszabb, de legfeljebb hat hónapos tartamban határozzák meg, másfelől az Mt. 69. §-ának (2) bekezdésében rögzített, hosszabb idejű felmondási időknél is hosszabb, de legfeljebb hat hónapos felmondási időben állapodjanak meg. A felek megállapodása így a munkavállalói felmondás esetén is rendelkezhet akként, hogy a felmondási idő hosszabb legyen, mint 30 nap. Az Mt. 43. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkaszerződés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Második Részben foglaltaktól, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára eltérhet. Ez egyben azt is jelenti, hogy azokban az esetekben, amelyekben a törvény kifejezetten felhatalmazza a feleket az eltérés lehetőségére, nem csupán a munkavállaló javára lehet eltérni. Ilyen az Mt. 69. §-ának (3) bekezdése is, amely kifejezetten lehetővé teszi, hogy a felek a munkavállalói felmondási időt a megállapodásukban a munkavállaló számára kedvezőtlenebbül, azaz 30 napnál hosszabban határozzák meg.Az Mt. 85. §-ának (3) bekezdése szerint kollektív szerződés a 69. § (1) bekezdésében foglaltnál hosszabb felmondási időt is megállapíthat. Ez a szabály lehetővé teszi, hogy a kollektív szerződés nemcsak a munkáltatói, hanem munkavállalói felmondás esetén is hosszabb felmondási időt határozzon meg a 30 napos felmondási időnél. E körben indokolt megjegyezni, hogy a kollektív szerződésben történő eltérési lehetőség érdekes módon nem határozza meg a felmondási idő leghosszabb tartamát.Az Mt. 205. §-ának (1) bekezdése a fentiektől eltérően különös szabályokat határoz meg a köztulajdonban álló munkáltatóknál fennálló munkaviszonyokra. Ha ugyanis a munkáltató köztulajdonban állónak minősül, sem a kollektív szerződés, sem a felek megállapodása[…]

Figyelmébe ajánljuk

Vállalkozói szférában, munkaviszonyban alkalmazott egészségügyi dolgozók munkaviszonyát milyen módon kell megszüntetni, ha a koronavírus-járvány elleni védőoltást egyáltalán nem, illetve csak részben vették vagy veszik fel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással?...

Tovább a teljes cikkhez

Mit tehet a munkáltató, ha a nem egészségügyben dolgozó munkavállaló nem kéri a védőoltás beadását és a munkáltató ragaszkodna hozzá? Lehet-e ezzel az indokkal felmondani vagy fizetés nélküli szabadságra elküldeni?

Tovább a teljes cikkhez

A II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselő a Kttv. 122. §-a szerinti közigazgatási alapvizsgát nem tette le (két ízben sikertelen vizsgát tett) a 118. §-ban meghatározott időpontig (a kinevezéstől számított két év). Jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik,...

Tovább a teljes cikkhez

A munkavállalónkat azon kaptuk, hogy fénymásoláshoz szükséges üres lapokat csomagol el. A vizsgálat során bevallotta, hogy már fordult elő ilyen, sőt, írószereket is vitt már haza, de azzal védekezett, hogy csupán néhány, alkalmanként 50-60 papírlapról volt szó, illetve...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére