Óvodatitkár besorolása és múltbeli jogviszonyai


Besorolással kapcsolatban kérdezzük: A közalkalmazottat óvodatitkár munkakörben szeretnénk foglalkoztatni önkormányzati óvodában, végzettsége óvónőképző szakközépiskola, 1988-ban szerezte.
Jogviszonyai:
- 1988. 06. 27. - 1991. 05. 31., óvónőként dolgozott,
- 1994. 01. 01. - 1996. 01. 23., óvónőként dolgozott,
- 2000. 07. 19. - 2011. 06. 30., kft.-nél állt munkaviszonyban.
Ezután is csak kft.-vel fennálló munkaviszonyok voltak. Besorolható-e az Nkt. hatálya alá középfokú pedagógus bérrel, vagy csak Kjt.-NOKS munkakör szerint?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2020. augusztus 25-én (201. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3968

[…] nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörök közé tartozik a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete értelmében. A hölgyet tehát nem a közalkalmazotti, hanem a pedagógus-előmeneteli rendszer szerint kell besorolni.Bár a kolléganőnek több mint hat év jogviszonyban töltött ideje van, a 326/2013. Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdése kizárja a (3) bekezdés alkalmazását, amely szerint, ha a pedagógus munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a Pedagógus I. fokozatba soroláshoz szükséges, az általa elvégzett szakképzés formája szerinti egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonya van, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. Ezért őt mindenképpen Gyakornok fokozatba kell sorolni.A 326/2013. Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése értelmében, ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik egy vagy két év szakmai gyakorlattal, számára hat hónap gyakornoki időt kell kikötni. Jelen esetben a hölgynek 4 év 11 hónap 23 nap óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlata van, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.