Uniós állampolgár alkalmazásával kapcsolatos teendők


Francia állampolgár alkalmazása esetén milyen sorrendben történjen a bejelentési nyomtatványok, kötelezettségek, az adókártya, a tajkártya, valamint a lakcímkártya igénylése? Ezeket csak a munkavállaló vagy a munkáltató is megigényelheti?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2018. április 16-án (163. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3231

[…] foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatását. E bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. A járási hivatal igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének (355/2007. Korm. rendelet 6. §).Az Art. 1. melléklete tartalmazza az állami adó- és vámhatósághoz bejelentendő adatokat. A munkáltató - adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével - az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenti az általa foglalkoztatott biztosította) családi és utónevét,b) adóazonosító jelét,c) születési idejét,d) biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát,e) a heti munkaidejét,d) a FEOR-számát,f) a társadalombiztosítási azonosító jelét (tajszámát) ésg) a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát.Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni (Art. 1. melléklet 3. pont és 3.1 alpont). A fentiekből következően elképzelhető olyan eset is, hogy a munkavállaló e bejelentéskor még nem rendelkezik adóazonosító jellel, ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a tajszámnak már ebben az esetben is rendelkezésre kell állnia. A tajszámot (kártyát) a munkáltató bármelyik kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, valamint - Pest megye, illetve Budapest vonatkozásában - Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál igényelheti a munkavállaló számára (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján letölthető "Megrendelő Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolványhoz" elnevezésű dokumentum segítségével).Az Art. 32. §-ának (1) bekezdése […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.