Egyházi iskola pedagógusa – nem jár jubileumi jutalom


Pedagógus munkavállaló 20 évig állami intézményben, tehát közalkalmazottként dolgozott. Ugyan az intézmény utóbb egyházi fenntartású lett, de továbbfoglalkoztatta őt. Idén lesz 40 éve, hogy pedagógusként ugyanott dolgozik. Azt olvastam, hogy "A szociális törvény alapján a központi költségvetéséről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő, egyházi fenntartású intézmény legalább a Kjt. 55-80. §-ában megállapított feltételeket köteles biztosítani a munkavállalók számára az illetményrendszert illetően". Mivel a jubileumi jutalomról a Kjt 78. §-a rendelkezik, értelmezhető-e ez úgy, hogy az egyházi fenntartású intézményben dolgozó munkavállalónak is jár a jubileumi jutalom? Illetve amennyiben jár, kérhető-e visszamenőleg a 25 és 35 éves jutalom?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2017. október 16-án (155. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3082

[…] időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályok kivételével – nem alkalmazhatók. Az Nkt. 65. §-ának (10) bekezdése szerint pedig az egyházi köznevelési intézmény és a magán-köznevelésiintézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.Mindezen szabályokból a következők vezethetők le: az egyházi fenntartású köznevelési intézményben dolgozókra az Nkt. mellett az Mt. szabályait kell alkalmazni. A Kjt. szabályai – közöttük a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések – rájuk nem irányadók, és az Nkt. 65. §-ának (10) bekezdése sem terjeszti ki e szabályok hatályát.A Kjt. 25/B. §-ának (4) bekezdése tartalmazza a költségvetési intézmény magán- vagy egyházi fenntartásba kerülésével, ezzel az ott foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszony helyett munkaviszonyban való továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos egyik részletszabályt. Ez kimondja: az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.