Jubileumi jutalomra való jogosultság - munkaviszonyban kizárt


Egy köztisztviselő az önkormányzat polgármesteri hivatalában 2021 őszén igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét. Amikor közszolgálati jogviszonya megszűnik, 11 hónap választja el a 35 éves közszolgálati jubileumi jutalom megszerzésétől. Amennyiben közszolgálati jogviszonyának megszűnése után - határozott idejű egyéves időtartamra - munkaszerződéssel visszafoglalkoztatásra kerül a nyugdíjas, ez az egy év beszámítható-e a jubileumi jutalom igénybevételéhez [Kttv. 150 § (3) bek.], azaz 2022 őszén megkaphatja-e a 35 éves jubileumi jutalmát?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. július 20-án (215. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4198

[…] kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt. Ebből következően, ha a polgármesteri hivatal munkaviszonyt létesít a volt köztisztviselővel, az az időtartam be fog számítani a jubileumi jutalomra jogosító időbe. Ezzel kapcsolatban azonban két korlátozó tényezőre kell felhívnunk a figyelmet.Egyrészt, hogy - bár maga a polgármesteri hivatallal fennálló munkaviszony időtartama beszámít a jubileumi jutalomra jogosító időbe - a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló nem jogosult jubileumi jutalomra. A Kttv. 258. §-ának (1) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóra nem a Kttv., hanem az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni a Kttv. 258. §-ában foglalt eltérésekkel. A Kttv. 150. §-ának (1) bekezdése alapján pedig jubileumi jutalomra a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak közül csak a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők válhatnak jogosulttá. Vagyis hiába lesz meg a 35 éves jubileumi jutalomra jogosító ideje a kollégának 2022 őszén. Miután ekkor nem közszolgálati jogviszonyban, hanem munkaviszonyban áll a hivatallal, nem kaphatja meg a jutalmat.Másrészt, a Kttv. 8. §-ának (1) és […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.