Rendkívüli munkavégzés díjazása – a pedagógusok


Egyházi fenntartású köznevelési intézmények pedagógusai esetében a rendkívüli munkavégzés óradíjának kiszámításakor milyen számítási kulcsot kell használni? Ismeretes olyan gyakorlat, amelyben a 326/2013. Korm. rendelet 33. §-ának (8) bekezdése alapján számolnak. Van azonban olyan is, aki az óradíjat az Mt. 139. §-a szerint számítja. Itt a közbeékelt mondatrész ("eltérő megállapodás hiányában") azt jelenti, hogy a munkáltató jogosult a pedagógusok esetében nem az Mt. 139. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak szerint, hanem a 326/2013. Korm. rendelet 33. §-ának (8) bekezdésében meghatározott számítási módot alkalmazni? Jogszerű-e arra hivatkozni ebben az esetben, hogy a pedagógusok esetében méltatlan lenne a heti 40 órás munkaidő alkalmazásával kiszámított óradíj, hiszen a csoportokban töltött órák, szakszerű tanítással töltött órák száma mellett a felkészülés, a dolgozatok javítása, az adminisztráció és az egyéb pedagógusfeladatok ellátása még további órákat igényel, ezért a tanítók, tanárok tekintetében méltányosabb a heti 22 órával történő számolás?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. március 28-án (242. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4652

[…] rendelet 33. § (2) és (8) bek.]. A rendelet szerinti díjazás kizárólag az ügyelet, illetve készenlét esetén, a rendelkezésre állásra és az az alatti rendkívüli munkavégzésre jár; a rendkívüli munkavégzés egyéb eseteire [Mt. 107. § a)–c) pontok] nem irány­adó. Ilyenkor a bérpótlék számítási alapja – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállaló egy órára járó alapbére, amely meghatározásakor a havi alapbér összegét a) általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával, b) rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a százhetvennégy óra arányos részével kell osztani [Mt. 139. § (2)–(3) bek.]. Fontos, hogy az eltérő megállapodás nem azt jelenti, hogy a munkáltató egyoldalúan eltérhet a szabálytól. Az eltérésben ugyanis (akár a munkavállaló számára hátrányos módon is) a feleknek meg kell állapodniuk; viszont a munkáltató megállapodás hiányában is, egyoldalú döntésével a munkavállaló javára kedvezőbb számítási módot alkalmazhat [Mt. 15. § (3) bek.]. A készenlét alatti tényleges […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.