Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Pihenőidő biztosítása egyéni védőeszköz viselése esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. január 9. (Munkaügyi Levelek 143. szám, 2828. kérdés)

Olvasói kérdés Egyéni védőeszköz viselése esetére a pihenőidőt melyik törvény határozza meg?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]Mvt. azonban nem határozza meg, hogy védőeszközök alkalmazása esetén a munkát milyen konkrét időtartamban lehet végezni, illetve hogy a munkavégzés során milyen mértékű pihenőidőt kell megállapítani. Általános szabály azonban, hogy munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa. Az egészségkárosodás kockázatát növelő időtartamban történő munkavégzés (rendkívüli munkavégzés, stb.) esetén külön jogszabály előírásai szerint kell eljárni [Mvt. 44. § (3) bek.]. A Kjt. és a Kttv. védőeszköz állandó vagy tartós használata esetére illetménypótlékot állapít meg [Kttv. 140. § (5) bek. és Kjt. 72. §], de ezzel kapcsolatban pihenőidőről e törvények sem rendelkeznek.Az egyéni védőeszköz használatáról, valamint az egyes konkrét egészségkárosító hatásokat szabályozó végrehajtási rendeletek sem tartalmaznak különös pihenőidőre vonatkozó szabályt. A 65/1999. EüM rendelet szerint a védőeszköz használatának feltételeit - különösen viselhetőségének időtartamát - a kockázat súlyossága, a kockázatnak való kitettség gyakorisága, az egyes munkavállalók munkavégzési helyének jellemzői, valamint a védőeszköz teljesítménye és hatásfoka, továbbá a védőeszköz viselése által okozott többletterhelés mértékének figyelembevétele alapján kell meghatározni [4. § (3) bek.]. A 65/1999. EüM rendelet alapján az egyéni védőeszközök alkalmazásakor a munkahely, munkakör vizsgálata szükséges, mivel a munkáltató ezek ismeretében tudja biztosítani a konkrét esetben az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit. Ezért a pihenőidő mértéke is minden esetben e körülmények függvénye.Egyes tevékenységekkel kapcsolatban a 12/2006. EüM rendelet rendelkezik, amely szerint, ha az azbesztexpozíció más eszközökkel nem csökkenthető, és a határérték betartásához a munkavállaló légzésvédelmét szolgáló egyéni védőeszköz viselése szükséges, a viselés időtartamát csak a feltétlenül szükséges,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kórházunkban a Kjt. 57. § (6) bekezdése szerinti, rendszeresen kettős egészségkárosító kockázatnak kitett munkakörben dolgozó közalkalmazottakat megillető pótszabadságot a kollektív szerződés szabályai alapján oly módon állapítjuk meg, hogy az osztályvezetők év elején...

Tovább a teljes cikkhez

A Kjt. 57. §-ának (5) bekezdése szerint: "a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között a munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől függetlenül az (5) bekezdésben meghatározott pótszabadság megilleti azt a közalkalmazottat is, akit rendszeresen kettős...

Tovább a teljes cikkhez

Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónkat asszisztens munkakörben foglalkoztatjuk az izotópdiagnosztikai szakambulancián (egészségkárosító kockázatok között, kapja erre tekintettel a pótlékot is), emellett havi 60 órában rendkívüli munkát szeretne vállalni az...

Tovább a teljes cikkhez

Miként kell érteni a Kjt. 57. §-ának (6) bekezdésében a közalkalmazottat megillető pótszabadság szempontjából azt a jogszabályi kitételt, hogy az egyik kockázat nem ionizációs sugárzással függ össze? A másik kockázat lehet ionizációs sugárzás? Hogyan kell értelmezni a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére