Túlórák kifizetésének elmaradása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 140. számában (2016. november 7.), 2772. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy nonprofit kft.-nél dolgozom mint szakács. 2016. július 8., 9. és 10. napjain túlóráztam, összesen 17 órát a három nap alatt. Ebből a 8. és a 9. pihenőnap volt. Mindeddig ezekből a munkavégzésekből egy fillért nem láttam, a munkáltató arra hivatkozik, hogy nincs pénz! Meddig lehet ezt ezzel magyarázni? A jelenléti ívről ezeket a napokat átvezették egy egyéb nevezetű papírra, mondván, hogy így sok a ledolgozott nap egymás után. Mert akkor 9 napot dolgoztam folyamatosan.
Válasz (részlet): […]másik heti pihenőnapot biztosít [Mt. 143. § (4) bek.].A munkabért - ideértve a rendkívüli munkavégzés fentiek szerinti ellenértékét is - a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni [Mt. 157. § (1) bek.]. Amennyiben ez nem történik meg, a munkáltató késedelembe esik. A munkáltató nem mentheti ki magát azzal, hogy nincs pénze a munkabér kifizetésére, mivel a bérfizetési kötelezettség független attól, hogy a munkáltató anyagi helyzete milyen; a munkáltató gazdasági[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére