Egyenlőtlen munkafeltételek
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 136. számában (2016. augusztus 8.), 2693. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy vállalat pénzügyi osztályán dolgozom, a sok azonos munkakört betöltő munkavállaló egyikeként, ahol nem egyenlőek a munkafeltételek. Egyeseknek a munkáltató biztosít céges mobilt, korlátlan internetet, legújabb notebookot, másoknak nem, vagy csak régi, lassú munkaeszközöket, korlátozott internetelérést ugyanarra a munkára. Tulajdonképpen mindez attól függ, melyik munkatársnak milyen személyes kapcsolata van a főnökkel, hogy továbbítja-e az igénylőlapot. Rendben van ez így, van-e jogszabály erre vonatkozóan?
Válasz (részlet): […]munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a munkaviszonyból származó kötelezettségei (pl. a munkavégzési kötelezettség) teljesítése módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Ebből következően még azonos feladatot ellátó munkavállalók munkaeszközei között is lehet különbség, feltéve hogy a munkaeszközök egyébként mind alkalmasak a feladat elvégzésére, és a munkavédelmi előírásoknak is megfelelnek, és a közöttük lévő különbség nem olyan kiugró, hogy az aránytalan sérelemmel járna valamelyik munkavállalóra nézve.Az Ebktv. 21. §-ának e) pontja alapján ugyanakkor az egyenlő bánásmód sérelme a munkafeltételek megállapításában és biztosításában is megállapítható, anélkül is, hogy[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére