Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Minősítés és az ezen alapuló felmentés közlése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. május 18. (Munkaügyi Levelek 117. szám, 2294. kérdés)

Olvasói kérdés Zenekarunknál szokásos a zenekari tagok időről időre való meghallgatása, ami alapján a Kjt. szerinti minősítés készül. Az alkalmatlan minősítést kapó tagoktól felmentéssel meg kívánunk válni. Kérdésünk, hogy hogyan kell úgy közölni a minősítést és a felmentést, hogy az lehetőleg támadhatatlan legyen, mire kell figyelnünk?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szakmai előkészítését végző vagy a humánpolitikai munkatárs. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. Ebből következően a minősítés kézbesítésének módja személyes kell, hogy legyen, a postai vagy az elektronikus dokumentumba foglalt tájékoztatás nem felel meg a törvényi előírásoknak.Az írásba foglalt minősítés, felmentés kézbesítési határidejére vonatkozóan a Kjt. nem határoz meg konkrét előírást, így az általános magatartási követelményekből (Mt. 6-7. §) kell kiindulni; úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, kölcsönösen együttműködve, egymást kölcsönösen tájékoztatva, a másik fél jogát, jogos érdekét nem sértő módon, a közalkalmazott érdekeit méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, és joggal való visszaélés nélkül. Mindebből az következik, hogy a munkáltató eljárása akkor nem jogellenes, ha a lehetőségekhez képest haladéktalanul gondoskodik a minősítő irat kézbesítéséről, annak személyes átadásáról és ismertetéséről.A felmentés közlése, amennyiben annak indoka a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének c) pontján alapul (a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően), szintén nem határidőhöz kötött. A felmentésről szóló döntést a munkáltató mérlegelési jogkörében hozza meg, ehhez megfelelő idő biztosítható. Megjegyzendő, a Kjt. 33/A. §-ának (3) bekezdése még rendkívüli felmentés esetén is az okról való tudomásszerzést követően 15 napot enged a döntés meghozatalára, e határidőnél rövidebb a "normál" felmentés esetén sem lehet ésszerűen indokolt. Természetesen a minősítés és az annak eredményére alapozott felmentés között minél rövidebb időbeli távolság kell, hogy legyen, ami alkalmas[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egyik közalkalmazottunk 2008. február 2-án töltötte be az 57. életévét. Ezen időpontig 41 év 72 nap szolgálati idővel rendelkezik, amelyből 2008. VII. 5-én 35 év közalkalmazotti jogviszony. A közalkalmazott munkáltatójának szóban jelezte, hogy 2008. VII. 31-ig kíván csak...

Tovább a teljes cikkhez

Egy önkormányzati iskolában napközis nevelőként, közalkalmazottként dolgoztam, a jogviszonyomat felmentéssel szüntették meg. A képviselő-testület létszámleépítést rendelt el, a döntés értelmében véglegesen megszűnik a napközis nevelői állás, az álláshelyem öt évig...

Tovább a teljes cikkhez

Jól értelmezzük a Kjt. 38. §-ának (1) bekezdését, aminek alapján a keresőképtelen betegállományban lévő közalkalmazottat is fel lehet menteni?

Tovább a teljes cikkhez

A munkáltató visszavonhatja-e a végkielégítést akkor, ha a közalkalmazott hat hónapra visszamenőleg igényli a nyugellátást? Ellentmondó álláspontok ismeretesek ugyanis abban a kérdésben, hogy mely időpont tekintendő a nyugellátás megállapításának. Mi a helyzet abban az...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére