Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott felmentés közlése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Minősítés és az ezen alapuló felmentés közlése

Kérdés: Zenekarunknál szokásos a zenekari tagok időről időre való meghallgatása, ami alapján a Kjt. szerinti minősítés készül. Az alkalmatlan minősítést kapó tagoktól felmentéssel meg kívánunk válni. Kérdésünk, hogy hogyan kell úgy közölni a minősítést és a felmentést, hogy az lehetőleg támadhatatlan legyen, mire kell figyelnünk?
Részlet a válaszból: […]szakmai előkészítését végző vagy a humánpolitikai munkatárs. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. Ebből következően a minősítés kézbesítésének módja személyes kell, hogy legyen, a postai vagy az elektronikus dokumentumba foglalt tájékoztatás nem felel meg a törvényi előírásoknak.Az írásba foglalt minősítés, felmentés kézbesítési határidejére vonatkozóan a Kjt. nem határoz meg konkrét előírást, így az általános magatartási követelményekből (Mt. 6-7. §) kell kiindulni; úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, kölcsönösen együttműködve, egymást kölcsönösen tájékoztatva, a másik fél jogát, jogos érdekét nem sértő módon, a közalkalmazott érdekeit méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, és joggal való visszaélés nélkül. Mindebből az következik, hogy a munkáltató eljárása akkor nem jogellenes, ha a lehetőségekhez képest haladéktalanul gondoskodik a minősítő irat kézbesítéséről, annak személyes átadásáról és ismertetéséről.A felmentés közlése, amennyiben annak indoka a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének c) pontján alapul (a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően), szintén nem határidőhöz kötött. A felmentésről szóló döntést a munkáltató mérlegelési jogkörében hozza meg, ehhez megfelelő idő biztosítható. Megjegyzendő, a Kjt. 33/A. §-ának (3) bekezdése még rendkívüli felmentés esetén is az okról való tudomásszerzést követően 15 napot enged a döntés meghozatalára, e határidőnél rövidebb a "normál" felmentés esetén sem lehet ésszerűen indokolt. Természetesen a minősítés és az annak eredményére alapozott felmentés között minél rövidebb időbeli távolság kell, hogy legyen, ami alkalmas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2294