Munkavégzés minősítése külföldi kiküldetésnél
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 104. számában (2014. augusztus 11.), 2036. kérdésszám alatt

Kérdés: A 2035. számon közölt kérdéshez kapcsolódva: ha a munkavállaló a vásár jellegéből adódóan 2014. október 23-án - amely munkaszüneti napnak számít - kénytelen munkát végezni, a munkaszüneti napra vonatkozó díjazás illeti-e meg? Ha a munkavállaló a 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet szerint 2014. október 18-án, szombaton - amely munkanapnak számít - munkát végez, akkor hogyan kell minősítenünk az utazás napjának számító 2014. október 24-ét? A munkavállaló a vásár speciális jellege miatt a napi 8 órai munkavégzés mellett kötelezhető-e úgy napi 12 órai munkavégzésre, hogy az adott területen a munkáltató nem alkalmaz munkaidőkeretet? Jogos érvelés-e az, hogy munkaidőkeret hiányában a napi 8 órai munkaidőt meghaladó munkavégzés rendkívüli munkavégzésnek számít?
Válasz (részlet): […]amelynek mértéke - eltérő megállapodás hiányában - az alapbér 100%-a [Mt. 140. § (2) bek.]. A kérdésben hivatkozott 33/2013. NGM rendelet hatálya kötelező jelleggel azokra a munkavállalókra terjed ki, akik általános munkarendben kerülnek foglalkoztatásra; azon munkavállalók munkarendje, akik egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgoznak - ami feltétele a munkaszüneti napi munkavégzésnek - a rendeletben foglaltaktól eltérően is meghatározható (33/2013. NGM rendelet 3. §). Ebben az[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére