Etikai kódex véleményeztetése


Társaságunknál etikai kódex kerül kiadásra; a kódex alapvetően az eddig is kötelező magatartási szabályokat fogja összefoglalni, amelyek a jelenlegi piaci környezetnek megfelelően hatályosítva kerülnek a szövegbe. Vajon ilyen esetben is véleményeztetni kell-e a kódex tervezetét a szakszervezetekkel, vagy, mivel csak hatályosításról van szó, nem?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. június 27-én (54. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1025

[…] intézkedésével kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a munkáltatóval. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyet­értene. A tizenöt napos határidőt a tervezetnek a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet képviselőjéhez való érkezésétől kell számítani [Mt. 21. § (3) bek., 66. § (1)-(2) bek.]. A Legfelsőbb Bíróság egy elvi döntésében is kimondta, hogy a munkavállalók nagyobb csoportját érintő, tartalmában a korábbiakhoz képest új szabályozást magában foglaló magatartási kódexet a munkáltató köteles a szakszervezettel véleményeztetni. Ha a munkáltató által bevezetni kívánt etikai kódex nem csupán a már meglévő szabályok (és kollektív szerződés) rendelkezései megismétlésének, hanem a munkavállalók nagyobb csoportját érintő - részben új - intézkedésnek minősül, akkor a véleményeztetés kötelező […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.