Horvát munkavállaló foglalkoztatása


Utaztatással foglalkozó irodánk alkalmazna horvát állampolgárt, aki Horvátországban kiküldetésben látná el feladatait. Úgy tudjuk, hogy horvát állampolgároknak már nem kell munkavállalási engedély, mert az Európai Unió társult tagja Horvátország. Az engedély helyett van-e valamilyen bejelentési kötelezettségünk?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. augusztus 9-én (39. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 761

[…] állampolgárok és családtagjaik, valamint az EGT-állampolgárokat és magyar állampolgárokat kísérő vagy hozzájuk csatlakozó személyek. EGT-állampolgárnak az Európai Unió (EU) tagállamainak és az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más állam állampolgára minősül, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EGT-ről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogokat élvező személy tekintendő. Figyelemmel arra, hogy Horvátország az EU-val társulási megállapodást kötött, ezért sem az EU-nak, sem az EGT-nek nem tagja, és állampolgárai nemzetközi szerződés alapján sem élveznek azonos jogokat a beutazás és tartózkodás tekintetében az EGT-állampolgárokkal. Ebből következően a horvát állampolgárok harmadik országbeli állampolgárok, és magyarországi foglalkoztatásukhoz általános szabály szerint munkavállalási engedélyre van szükség, kivéve ha a foglalkoztatásuk a 355/2009. Korm. rendeletben meghatározott engedélymentességi esetek körébe tartozik. Ekkor a foglalkoztatót a 355/2009. Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség terheli a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz. Egyébként az engedélyezési kötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges munkaszerződés csak az engedély beszerzését követően köthető meg. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Mt. 105. § (1) bekezdése alapján kiküldetés, ha a munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi a munkavállalót. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.