Elmaradt munkabér - a követelés érvényesítése


Azon munkaadók ellen, akik nem tesznek eleget a bérfizetési kötelezettségüknek, a munkavállalók csak peres úton szerezhetnek érvényt jogos követelésüknek? (Mivel ígérgetésen kívül mást nem kap az alkalmazott.) Tulajdonképpen tizenkét munkanapról szól a történet, ez lenne a jogos igényem. A bér kifizetésével a munkaadó részéről 29 naptári nap a késés a mai napig. Arra gondoltam, hogy az értéknek megfelelően nem foglalhatok-e le valamilyen tárgyat, amíg nem teljesítik a bér kifizetését? Mivel a kifizetendő bér nagysága nem túl nagy, így peres úton érvényt szerezni nem érdemes. Sajnos nem tartozom a gazdagok közé, így minden kis összegre szükségem van.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. április 6-án (16. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 300

[…] megállapodás hiányában a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni [Mt. 155. § (3) bekezdés]. Késedelem idejére a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár (Mt. 159. §). A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében az Mt. rendelkezései szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A munkaügyi jogvitában bíróság jár el [Mt. 199. § (1) és (3) bekezdés]. A munkavállalónak nincs joga a munkáltató […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.