Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott óradíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pedagógus óradíja - jogszerű különbségek

Kérdés: Nyugdíjas pedagógus vagyok. Egy általános iskolában óraadóként tanítok etikát, heti 10 órában, 2500 Ft/óra megbízási díjért. A megtartott óráimon felül készülök, dolgozatot javítok, e-naplót vezetek, fogadóórát tartok, és részt veszek a tantestületi értekezleteken. Miért nem jár ezekre a tevékenységekre a heti 10 órán felül legalább heti 3 további óra? Hogyan lehetséges az, hogy egy nyugdíjas óraadó ismerősöm egy másik településen 3100 Ft megbízási díjat kap egy óráért? Mit tehetnék ebben a helyzetben?
Részlet a válaszból: […]korlátozottabb, bizonyos esetekben a munkavégzéssel nem töltött időkre is díjazás jár számára (pl. szabadság, betegszabadság). A polgári jog által szabályozott megbízási szerződés viszont sokkal kötetlenebb munkavégzési forma. Az Nkt. 4. §-ának 21. pontja szerint az óraadókat legfeljebb heti 10 órára vagy foglalkozás megtartására alkalmazzák. A díjazás az órák megtartásához kapcsolódik, munkaidő nincs, a pedagógus kizárólag az általa vállalt órákat köteles az előre megállapodott időpontban megtartani, idejét ezenfelül maga osztja be, további munkafeladatokat saját belátása szerinti időpontban látja el. A kapcsolódó további feladatok, mint például az órákra való felkészülés, bizonyos adminisztrációs kötelezettségek ellentételezése is az óradíjjal történik. A leendő óraadó így a szerződés megkötését megelőzően dönt arról, hogy a szerződésben szereplő óradíj a kapcsolódó feladatokkal együtt számára megfelelő mértékű ellentételezést jelent-e.Mivel az óradíj a fentiek alapján megállapodás tárgya, így fordulhat elő, hogy különböző megbízók (tankerületek, iskolák) ugyanazért a munkáért különböző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3666

2. találat: Óradíj pedagógusnak

Kérdés: 20 órás oktatótanárként az intézményünk gyermekotthoni részében túlmunkát vállaltam betöltetlen állás helyére. A túlmunka kifizetéséről a gyermekotthon vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy hétköznap 19-07 óráig az óradíjam felett 50%, a szombat-vasárnap napközbeni és ugyanebben az intervallumban ledolgozott órák után az óradíjam 200%-át kapom. Se ügyeletet, se készenlétet nem rendeltek el. A fenntartó KLIK nem fizette ki ezt a bért, pihenőidőt sem biztosítottak helyette. Az órabérem 60%-át kaptam meg éjszaka, vasárnap pedig a 200%-át. Ha nem ismerem a törvényt, a gyermekotthon vezetője pedig a fent említett tájékoztatást adta, akkor ki követett el hibát? A nagy emberhiányra való tekintettel volt, hogy folyamatosan 24, 36, 54 órákat dolgoztam. Én a beígért túlmunka-elszámolás miatt vállaltam ennyi munkát, illetve a kollégáim is. Ezt nem akarják kompenzálni a KLIK-ben. Ki a felelős ezért, hová fordulhatok jogorvoslatért? Van-e anyagi vonzata, ha munkaügyi pert indítok?
Részlet a válaszból: […]mértéke 4,33-mal számított szorzatával. Ennek az óradíjnak a 20%-a jár munkanapi, 30%-a heti pihenőnapi és munkaszüneti napi készenlét esetén. Ügyelet teljesítésekor 50 vagy 60%-a (továbbá a munkával töltött időre a rendkívüli munkáért járó pótlék). Ha pedig a munkavégzés tartama nem mérhető, az óradíj 60 vagy 100%-a, másik pihenőnap kiadása hiányában 150%-a.A rendes munkaidőn túli munkavégzésért - ha az nem a fentiek szerinti ügyelet - az Mt. 143. §-a szerint jár pótlék, amelynek mértéke általában 50%, de ha heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítik, az Mt. általános szabálya szerint 100%-os pótlék, vagy 50% pótlék jár szabadidő biztosítása mellett. Az éjszakai pótlék akkor jár, ha a 22-06 óra közötti időszakban legalább egyórai munkavégzés történt, ennek mértéke 15% (Mt. 142. §). Azt, hogy a közalkalmazott pontosan mennyi rendkívüli munkavégzést, ügyeletet teljesített, a munkáltató által vezetett munkaidő-nyilvántartásból lehet megállapítani.Ha a munkáltató nem fizette ki a jogszabály szerinti járandóságot, az ez iránti igény munkaügyi perben érvényesíthető, a 3 éves elévülési időn belül [Mt. 286. § (1) bek.]. A perindítás illetékköteles, illetve ügyvédi és egyéb költségek is felmerülhetnek. Az illeték mértéke 10 000 Ft [Itv. 43. § (5) bek.] - illetékfeljegyzési jog mellett. Ha a fél a jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, kérelmére részleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3169