Pótszabadság téves megállapításának következménye


Közalkalmazotti jogviszonyban felhalmozott szabadság kiadására, illetve elévülésére vonatkozik kérdésünk. A közalkalmazott a 2016–2020. években rossz besorolás miatt több pótszabadságra lett volna jogosult, mint a megállapított és ténylegesen kiadott. A besorolás javításra került 2021. évben, azonban a pótszabadság csak ettől az évtől lett helyesen megállapítva, visszamenőlegesen nem. Most nyugállományba készül a kolléga, és kéri a 2016–2020. évekre meg nem állapított és ki nem adott pótszabadsága megállapítását, illetve megváltását a közalkalmazotti jogviszonya végével. Visszamenőlegesen meg kell-e állapítani, jogosult-e a szabadságra? Amennyiben igen, megteheti-e a munkáltató, hogy a felmentési idő munkavégzési kötelezettséggel töltött időtartama alatt a 2016–2020. évi plusz pótszabadságot adja ki? Vagy ebben az esetben érvényesíthető-e a hároméves általános elévülési szabály még a jogviszony fennállta alatt?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. június 4-én (261. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4998

[…] vitatja a közalkalmazott sem, a pótszabadság korrigálására 2021-ben sor került. Minderre tekintettel, álláspontunk szerint, a jóhiszeműség és a tisztesség elvét sértené, ha a közalkalmazott ennek ellenére igényt támasztana a téves besoroláson alapuló pótszabadságokra hosszabb idő elteltével, ezért ez az igény nem lehet alapos [Mt. 6. § (2) bek.]. A szabadság elévülésére is az általános szabályok az irányadók, tehát az három év alatt évül el, az igény esedékessé válásától kezdve. Az adott évre járó szabadság az adott év végétől számított három év elteltével elévül [Mt. 286. § (1) bek.]. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elévülést megszakítja a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése. Az elévülés megszakításától […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.