Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott hároméves elévülési idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elévülési idő lerövidítése a munkaszerződésben

Kérdés: Cégünknél felmerült annak szükségessége, hogy a munkaviszonyból származó igények elévülését bizonyos esetekben a törvényben meghatározott hároméves elévülési időnél rövidebben határozzuk meg. Mivel ezt a törvény kifejezetten nem tiltja meg, álláspontunk szerint ennek nincs akadálya. Helyesen gondoljuk, hogy a felek egyező akaratával a munkaszerződésben ez a kérdés szabályozható?
Részlet a válaszból: […]miképpen térhet el az Mt. rendelkezéseitől, az Mt. 13. §-a ad iránymutatást. Az Mt. 13. § (3) bekezdése értelmében kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása az Mt. harmadik részében meghatározott szabályoktól - ha az Mt. vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény másképp nem rendelkezik - eltérhet. Ennek feltétele azonban az, hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg. Egyéb esetekben - azaz pl. akkor, ha egy rendelkezés az Mt. első, második vagy negyedik részében található - a felek sem a kollektív szerződésben, sem a megállapodásukban nem térhetnek el. Mivel az elévülés szabályai az Mt. első részében találhatók, azok eltérést nem engedő (ún. kógens) rendelkezéseknek minősülnek. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1159

2. találat: Elszámolási kötelezettség - meddig terheli a munkáltatót?

Kérdés: Egy munkavállaló 2002-ig visszamenőleg minden hónapra vonatkozóan kéri felülvizsgálni a részére kifizetett munkába járási költségtérítés helyességét és az elszámolt túlórákat. A kérését írásban nyújtotta be a munkáltatónak. Köteles-e a munkáltató a kérésnek eleget tenni, és ha igen, milyen időtartamra visszamenőleg, tekintettel arra, hogy a bérjegyzéken a munkavállalónak lehetősége volt és van az elszámolás ellenőrzésére?
Részlet a válaszból: […]Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja; ettől érvényesen eltérni nem lehet. Az írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét jogcímén kifizetett díjazást is (Mt. 160. §). A munkaviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el. Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Az igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni. Ugyanakkor, ha a jogosult az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől számított hat hónapon belül ezt akkor is megteheti, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van hátra [Mt. 11. § (1)-(3) bek.]. Amennyiben a munkáltató valamilyen munkaviszonnyal kapcsolatos juttatást, költségtérítést nem fizetett ki, akkor a munkavállaló erre vonatkozó igényét az esedékességtől számított három évig érvényesítheti, ezt követően az elévül. Ha a munkavállaló nem kapott volna írásbeli elszámolást, ami alapján a kifizetés helyessége rögtön ellenőrizhető, akkor a munkavállaló esetleg hivatkozhatna a fentebb említett kimentési okra. Mivel azonban a munkavállaló minden hónapban tételesen ellenőrizhette a kifizetések helyességét, így álláspontunk szerint az elévülés ezen az alapon nem menthető ki. A három évnél nem régebben esedékes kifizetésekkel kapcsolatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 888