Munkaviszony minősítése bíróság által

Kérdés: "A" cég és "B" cég Magyarországon honos, kapcsolt vállalkozások. "X" munkavállaló kizárólag "A" céggel áll munkaviszonyban logisztikai vezető munkakörben, azonban "A" cég és "B" cég vonatkozásában egyaránt ellát logisztikai vezetői feladatokat. Minősítheti-e a bíróság a munkaviszonyt (peres eljárás során) úgy, hogy "X" munkavállalónak "A" céggel, valamint "B" céggel szemben az Mt. 195. §-a szerinti több munkáltató által létesített munkaviszonya áll fenn?
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a bíróság nem a felek megállapodásának elnevezése, hanem annak tartalma (a felek közötti foglalkoztatási gyakorlat) alapján minősíti. Így elképzelhető, hogy noha a munkaszerződés egy munkavállaló és egy munkáltató között jött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Munkaviszony mellett létrehozott megbízási jogviszony

Kérdés: Kérem, legyenek szívesek tájékoztatni, hogy egy heti 40 órás munkaviszonyban dolgozó munkavállaló létesíthet-e ugyanazzal a céggel egy megbízási jogviszonyt is?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyt az Mt. szabályai szerint megkötött munkaszerződéssel lehet létrehozni. Az Mt. munkavállalót védő szabályait a munkáltató és a munkavállaló között létrehozott önálló munkaviszonyon belül kell értelmezni és alkalmazni – azaz a törvény nem zárja ki, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 11.

Megbízás vagy munkaviszony – az elhatárolás szempontjai

Kérdés: Laboratóriumi kutatómunkára alkalmaznánk egy nyugdíjas személyt, de nem tudjuk munkaszerződéssel foglalkoztatni, mert nem folyamatos munkáról van szó. Nem tudjuk előre megmondani, hogy mikor, hány napot vagy órát kell dolgoznia. Lehet, hogy több napig is eltart a feladat, de lehet, hogy csak napi 2-3 órát. Az is elő­fordulhat, hogy 1-2 hónapig nincs szükség a munkájára. A feladatokat mi is részletekben ismerjük meg, így ennek időigényét, rendszerességét sem tudjuk előre meghatározni, sőt kutatási/fejlesztési/analitikai munka lévén még a konkrét munka lefolyása, időigénye sem határozható meg pontosan. Milyen szerződéssel tudnánk őt foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] Önmagában az a körülmény, hogy a foglalkoztatott által ellátandó munka időigénye a kérdésben vázoltak szerint előre nem meghatározható, még nem jelenti azt, hogy a feladat kizárólag polgári jogi jogviszonyban végezhető. A legmegfelelőbb jogviszony meghatározásához azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 28.

Munkaviszonyban álló felek között létesített vállalkozási szerződés

Kérdés: Néhány fős kft. ügyvezetője vagyok. Lehetséges-e, hogy az egyik, egyébként értékesítő munkakörben heti 40 órában foglalkoztatott munkavállalómmal kötök egy rövidebb időtartamú vállalkozási szerződést a munkaszerződése mellett, annak érdekében, hogy lefordítsa idegen nyelvre cégünk teljes reklámanyagát? A munkakörét nem szeretném módosítani, illetve kibővíteni, mert a fordítást egyrészt otthon is el tudja végezni (a saját eszközei használatával, a saját időbeosztásával), másrészt csupán ideiglenes jellegű a fordítási feladat. Jogilag kivitelezhető az elképzelésem?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. kifejezetten nem zárja ki és nem korlátozza annaklehetőségét, hogy a munkáltató adott esetben a saját munkavállalójávallétesítsen újabb munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Mindezek mellett mégisszámos oka lehet annak, hogy az azonos felek között egy­idejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Munkaviszony vagy termékértékesítés?

Kérdés: Mezőgazdasági vállalkozóként a le nem szedett, be nem gyűjtött, ily módon visszamaradt terményt gyakorta csak oly módon tudom értékesíteni, hogy azt méltányos áron azok számára adom el, akik saját háztartási céljaikra leszedik. A terményeket leszedő és azokat megvásároló személyek esetében elképzelhető, hogy munkavégzésüket egy munkaügyi ellenőrzés alkalmával munkaviszonynak minősítse a munkaügyi hatóság?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint a kérdésben említett esetben nemmunkajogi, hanem atipikus polgári jogi jogviszonyról van szó, ezért a munkaügyihatóságnak nincs jogszerűen lehetősége arra, hogy azt munkaviszonnyá minősítse.A visszamaradt termények értékesítését is magában foglaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Létesíthető-e megbízási jogviszony közművelődési alapfeladatra?

Kérdés: Létesíthető-e a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (önkormányzati fenntartású általános művelődési központnál) közművelődési alapfeladatra (művelődésszervező munkakörre) a Kjt.-n kívüli munkavégzésre irányuló jogviszony (pl. megbízási jogviszony)?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya – hatörvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzatiköltségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébetartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 29.

Munkaviszony után – megbízási jogviszony?

Kérdés: Munkáltatóként az egyik munkavállalóval közös megegyezéssel megszüntettük a munkaviszonyát, és még ugyanezen a napon határozatlan időtartamú megbízási szerződést kötöttünk. Ez működött is évekig, de pénzhiány miatt ezen feladatok ellátását más módon kell megoldanunk, így a szerződést felmondtam. Elöljáróban még annyit, hogy a szerződés nem tartalmazta a személyes munkavégzési kötelezettséget, illetve a munkakör megnevezését sem, hiszen megbízási szerződést kötöttünk. A fizetésre havonta a benyújtott számlák alapján került sor. A feladatok ellátása során – a szükséges mértékben – utasításokkal láttam el a megbízottat. Most, hogy felmondtam a megbízási szerződést, perrel fenyegetőzik a megbízott, arra hivatkozással, hogy ő igazából továbbra is munkaviszony keretében látta el feladatait, hiába kötöttünk megbízási szerződést, azt tulajdonképpen leplezett munkaviszonynak fogja minősíteni a bíróság. Szerinte a korábbi munkaviszonyát jogellenesen szüntettem meg, mivel az nem felelt meg a rendes felmondás szabályainak. Kérdésem, hogy a bíróság kinek adna igazat?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a munkaviszony fogalmát nem definiálja, de amunkaviszonyra jellemző sajátosságokat a törvény rendelkezései tartalmazzák.Ennek ellenére gyakran nagyon nehéz eldönteni, hogy az adott tevékenységetmilyen jogviszonyban célszerű, illetve lehet ellátni, másrészt a már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Közszolgálati jogviszony vagy megbízási szerződés?

Kérdés: Köztisztviselőként dolgoztam, de létszámleépítés miatt közös megegyezéssel megszüntettük a jogviszonyomat, azóta korengedményes nyugdíjban részesülök. A volt munkáltatóm több alkalommal is kötött velem megbízási szerződést, amelynek keretében ugyanazt a munkakört látom el (határozatokat írok), mint korábban, ugyanannál az asztalnál ülök, mint korábban. Persze a megbízási díj kevesebb, mint az illetményem volt. Az egyik ismerősöm szerint kérhetném a megbízási díj és a korábbi illetményem közötti különbözet megtérítését a munkáltatómtól, mivel valójában közszolgálati jogviszonyom van, hiszen a jelenlegi munkám mindenben azonos a közszolgálati jogviszonyban ellátott tevékenységemmel. Mások szerint hiányzik egy fontos feltétel, az eskü letétele, e nélkül nem jön létre közszolgálati jogviszony. Kérdésem, hogy melyiküknek van igaza?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 1. § (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervfeladat- és hatáskörében eljáró ügydöntő, érdemi feladatokat csakköztisztviselő láthat el. A határozathozatal ilyen tevékenységnek minősül, ígyÖn mindenképpen közszolgálati jogviszonyban áll, függetlenül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Megbízás vagy munkaviszony?

Kérdés: Gépkocsivezetőként dolgozom megbízási szerződéssel. A főnököm mindennap meghatározza, mi lesz az útvonal, mi a feladatom, mindennap a telephelyén vesszem fel és adom le a gépkocsit, a munkaidőmről is ő dönt. Ha megbetegszem, vagy valamilyen okból kiesek a munkából, nem kérhetek meg ismerőst, hogy ugorjon be helyettem, mert azt a főnököm nem engedi. Valóban megbízásnak minősül-e a jogviszonyom, vagy inkább munkaviszonynak tekinthető?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. kimondja, hogy a szerződés típusát elnevezésétőlfüggetlenül, az eset összes körülményeire – így például a felek szerződéskötéstmegelőző tárgyalásaira, a szerződés megkötésekor, illetve a munkavégzés sorántett jognyilatkozataira, a tényleges munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.