Munkaidőkeretben elszámolt állásidőre kifizetett bér levonása


A munkaidőkeret lejárta előtt felmondott a munkáltató a munkavállalónak az Mt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján. Az Mt. 95. §-a (4) bekezdésének d) pontja alapján levonásra került 72 óra, olyan időszakra (2020. júniusban 9 nap), amikor a munkáltató a bérjegyzék szerint állásidőt fizetett ki a munkavállalónak. A veszélyhelyzet végén a fizetés nélküli szabadságából tért vissza a munkavállaló, így nem tudta, hogy mi a rá irányadó munkaidő-beosztás. Az állásidős napok 3. napján közölte a munkáltató a munkaidő-beosztást (utólag), amely szerint ezeket pihenőnapnak tekinti. A levonás így a munkáltató szerint jogszabályszerű. Amennyiben nem a bérjegyzéket fogadjuk el a valós elszámolásnak, hanem az e-mailes munkaidő-beosztást, akkor a visszafizetési kötelezettség terheli-e a munkavállalót, ha több pihenőnapot kapott, mint amennyi járt volna neki? Egyebekben a bérjegyzék az "erősebb", vagy az e-mailes munkaidő-beosztás?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. december 19-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4865

[…] alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt a munkáltatónak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondásával szűnik meg, és a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidőre járó munkabérnél magasabb összegű munkabérben részesült [Mt. 95. § (4) bek. d) pont].A munkaidő-beosztás utólagos közlése tehát nem érvényes nyilatkozat a munkáltató részéről – nincs arra lehetőség, hogy az állásidőnek minősülő időtartamot a munkáltató utólag pihenőnapnak minősítse. Hasonlóan, ha a munkáltató egyszer már állásidőnek minősített egy időszakot, akkor utóbb nem minősítheti át azért, mert megszüntetésre került a munkaviszony. Az Mt. 95. §-a nem is alkalmazható a kérdés szerinti esetben. A szabály arra az esetre vonatkozik, ha a munkavállalónak nem volt elszámolva a munkaviszony végéig annyi munkaideje, mint amennyit általános munkarendben be lehetett volna osztani a részére; de több munkabér került megfizetésre a részére, mint amennyi az elszámolt munkaidejére járt volna. Például, ha a munkavállalónak a munkaidőkeretben a munkaviszony megszűnésének időpontjáig […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.