Nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatása

Kérdés: Nyugdíjas pedagógus vagyok, általános iskolai tanárként dolgoztam. Két éve mentettek fel, viszont úgy értesültem, hogy szeptembertől újra lehetőségem lenne nyugdíj mellett elhelyezkedni, mert könnyítéseket vezettek be. Hogyan érint ez engem, és hogyan vehető igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...létesített munkaviszony jellegű jogviszonyok (pl. közalkalmazotti jogviszony) idejére a már megállapított nyugdíj folyósításának felfüggesztését írja elő. A 268/2022. Korm. rendelet szerint ettől eltérően nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyának időtartama

Kérdés: A 268/2022. Korm. rendelet szerinti nyugdíjas továbbfoglalkoztatásának alkalmazása esetében egy szociális intézményben a közalkalmazotti jogviszony létrehozható-e határozatlan időtartamra (vagy határozott időtartamra, 2023. augusztus 31-ig)?
Részlet a válaszából: […] ...az együttes illetményfizetés és a nyugdíjfolyósítás tilalmának feloldását és a kormányengedély kikérése kötelezettségének felfüggesztését. Nincs a 268/2022. Korm. rendeletben olyan szabály, amely előírná, hogy erre az időszakra csak határozott idejű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Minimálbér a veszélyhelyzet idején

Kérdés: Hallottunk olyan hírekről, hogy a veszélyhelyzet alatt a cégeknek nem kötelező a minimálbért sem megfizetni a munkavállalóknak. Van ennek alapja, ha egyébként teljes munkaidőre szerződtünk velük? Elbocsátható-e egy munkavállaló, mert nem vállalja a minimálbér alatti összegért a munkavégzést?
Részlet a válaszából: […] ...választásától, döntésétől függ, azaz nem arról van szó, hogy a munkáltató gazdasági, célszerűségi okokból inkább a tevékenység felfüggesztéséről dönt. Ilyenkor ugyanis lehetne működni, annak nincs elháríthatatlan oka, legfeljebb nem gazdaságos. Az Mt. szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Munkavállalói egészségi állapot – az ellenőrzés lehetősége

Kérdés: Miként küldhető orvosi vizsgálatra a munkahelyén betegség tüneteit mutató munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...egészségi állapotának ellenőrzésével kapcsolatosan, és ez alapján döntést hozzon a munkavállaló munkavégzésének esetleges felfüggesztéséről. Mit tehet a munkáltató? Például soron kívül utasítja a munkavállalót a háziorvossal vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Eltérések megállapodással a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályoktól

Kérdés: Március 18-án megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. Korm. rendelet, amelynek 6. §-a az Mt.-től való eltérési lehetőségeket rögzíti. Ez a közalkalmazottakra is vonatkozik-e?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő-beosztás közlése, a közalkalmazott egészségének ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos kollektív szerződésben foglalt szabályok felfüggesztése egyértelműen vonatkozik a Kjt. hatálya alá tartozókra is.Kérdés, hogy a 47/2020. Korm. rendelet 6. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak

Kérdés: Egyházunk új belépőinek bérkompenzáció-fizetésével kapcsolatban az a kérdésem, hogy a jogosultak esetében hogyan számoljuk ki a bérkompenzáció összegét, érvényesítsük-e esetükben a 94%-os csökkenést? Elegendő-e a kitöltött nyilatkozatuk arra vonatkozóan, hogy 2012-ben akkori munkáltatójuk a garantált béremelést megadta részükre?
Részlet a válaszából: […] ...kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül [11. § (5) bek.]. Ennek elkerülése érdekében célszerű felszólítani a jogosultakat a 2011-2012....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Végrehajtás foganatosítása akadályának bejelentése

Kérdés: Az egyik munkavállalónk fizetésletiltásáról kapott a cégem levelet. Az érintett munkavállalót heti egy órában foglalkoztatjuk, a fizetése bőven a bizonyos 28 500 Ft alatt van. Ebben az esetben mi a teendőm? Milyen formában kell a végrehajtót tájékoztatnom? Van erre hivatalos formanyomtatvány?
Részlet a válaszából: […] ...esedékessé váló összegek összeadódásával – a négyszáz forintot el nem éri, de legfeljebb hat hónapig. A munkáltató a fizetés felfüggesztéséről a végrehajtót a letiltás kézbesítését követő 8 napon belül, a más kifizetésre jogosultat legkésőbb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Polgármester felfüggesztése és a szavazategyenlőség

Kérdés: A polgármester felfüggesztése esetén szavazategyenlőségnél mi a mérvadó?
Részlet a válaszából: […] ...a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Ezzel egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. A felfüggesztett polgármester a döntéshozatalban nem vehet részt, de a határozathozatalnál a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.

Munkáltató szervezeti egysége működésének felfüggesztése

Kérdés: Felfüggesztheti-e egy betegellátást végző osztály működését a kórház igazgatója előzetes dolgozói tájékoztatás, egyeztetés nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből nem tudjuk meg, mi a felfüggesztés oka. Elöljáróban kiemeljük, az, hogy az egészségügyi intézmény szervezeti egységének (pl. kórházi osztálynak) a működését a munkáltató felfüggesztheti-e és milyen esetekben, nem munkajogi kérdés; ez ugyanis érinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Foglalkoztatás rehabilitációs járulék mellett

Kérdés: Rehabilitációs nyugdíjas vagyok. Négyórás részmunkaidőben sikerült elhelyezkednem, 61 000 Ft a bruttó fizetésem, 59 éves vagyok, egyedülálló. A férjem két éve meghalt, a gyerekeim nagyok. Mennyi fizetést fogok kézbe kapni, jár-e étkezési utalvány, és mennyi szabadság illet meg?
Részlet a válaszából: […] ...rehabilitációs ellátásban részesülő személy – az ellátás felfüggesztése nélkül – olyan keresőtevékenységet végezhet, illetve olyan közfoglalkoztatásban vehet részt, ahol a munkaideje a heti 20 órát (napi 4 órát) nem haladja meg [Mmtv. 7. § (4) bekezdés]. 2016...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.
1
2