Jubileumi jutalomra való jogosultság jogszerző ideje


A Kjt. hatálya alá tartozó szociális intézményben szociális munkatárs munkakörben foglalkoztatott dolgozó jubileumi jutalma eszmei kezdetének megállapításakor figyelembe vehető-e a dolgozó Református Szeretetszolgálatnál eltöltött jogviszonya?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. december 20-án (238. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4581

[…] bekezdése értelmében jubileumi jutalom 15, 30 és 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén jár. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt a Kjt. 87/A. §-ának (1)-(2) és (5) bekezdései alapján kell számítani, és a hivatkozott rendelkezések a munkaviszonyt nem általában tekintik jogszerző időnek. Csak akkor vehető figyelembe tartamuk a jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként, ha a munkaviszony olyan magyarországi munkáltatónál állt fenn 1992. július 1. előtt, ami státusza alapján a Kjt. hatálya alá tartozhatott volna. Azaz a munkáltató magyar költségvetésből működő szerv volt. Ennélfogva a Református Szeretetszolgálatnál […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.