Istentisztelet látogatása és a vallásszabadság


Egyházi iskolában tanítok. Kötelezően előírják, hogy hétvégén részt vegyek az istentiszteleteken. Anyagilag is kötelező támogatnom a gyülekezetet előírt összeggel. Ugyanakkor én másik keresztény felekezethez tartozom, és oda szeretnék járni. Szerintem ez sérti a vallásszabadságot. Milyen szankciókat alkalmazhatnak velem szemben, ha nem megyek vasárnap az előírt helyre?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. július 19-én (231. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4469

[…] hitéleti tevékenységetírhat elő.Ebbe a hitéleti tevékenység körébe az istentisztelet látogatása és az adakozás is beletartozhat. Mivel az egyházi iskolával munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése nem kötelező, ezért ez nem tekinthető a vallásszabadság megsértésének.Az Nkt. 32. §-a (1) bekezdésének g) pontja továbbá kimondja: az f) pont szerint meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható. Az Mt. fegyelmi eljárást nem ismer, viszont 56. §-a tartalmazza, hogy a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy - ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt - munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. Ezek olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrányok lehetnek, amelyek a munkavállaló személyiségi […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.