Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott fegyelmi szankció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Maszk viselésének előírása a munkásbuszon

Kérdés: Társaságunk a COVID kapcsán komplex, a munkavállalók egészségét védő intézkedéseket vezetett be, amelynek részeként a rendelkezésükre álló tömegközlekedési eszközökön túl a társaság további buszokat bérel a helyi vállalattól annak érdekében, hogy a távolságtartás ténylegesen biztosítható legyen. A buszokon a maszk használata kötelező. Van-e lehetősége a munkáltatónak bármilyen alapon [pl. Mt. 8. § (2) bek.] felelősségre vonni a munkavállalót, amennyiben a buszon a maszkot nem hordja?
Részlet a válaszból: […]a munkásbuszon utazó munkavállaló az utazás ideje alatt ugyan nem tölti a munkaidejét, de nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a felsorolt védett értékeket sérti (pl. nem becsmérelheti a munkáltató menedzsmentjének működését útitársai előtt). Emellett ugyanakkor megítélésünk szerint a munkáltató által biztosított csoportos személyszállítás igénybevétele önmagában is a munkaviszonnyal összefüggő körülmény, amelynek így a rendjét a munkáltató meghatározhatja, és a munkavállaló szabályszegése esetén a munkaviszony keretei között szankciókkal élhet. Ebben az esetben ugyanis a személyszállítás kifejezetten a munkaviszonyhoz kötődik, nem általában, hanem kizárólag a munkába járás céljából veheti igénybe a szolgáltatást a munkavállaló.Ezt az értelmezést erősíti meg, hogy ilyen szolgáltatás esetén - a felek megállapodása alapján - a munkáltató mentesül az egyébként irányadó utazási költségtérítések alól [39/2010. Korm. rendelet 3. § (1a) bek.], és ez a juttatás adómentes bevételnek minősül (Szja-tv. 3. § 63. pont és 1. melléklet 8.11. pont). Aszabályozási környezet tehát a munkáltató által biztosított autóbusszal való munkába járást a munkaviszonnyal összefüggő tevékenységnek tekinti. Mivel pedig a munkaviszonyban a munkáltatót általános munkavédelmi kötelezettség terheli,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4022

2. találat: Anyagi jellegű fegyelmi szankció - az összeghatár kérdése

Kérdés: Miként értelmezendő az Mt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon rendelkezés, mely szerint a vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbér összegét? Helyes azon értelmezés, amely szerint ezen, egyhavi alapbér összegére vonatkozó korlát prémiummegvonás esetén is alkalmazandó? Azaz a prémium megvonása esetén a megvonás legfeljebb a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbérének megfelelő összeg erejéig terjedhet? Kérdésem indoka, hogy találtam olyan értelmezést, mely szerint adott esetben a munkavállaló a prémiumból teljes mértékben - azaz egyhavi alapbért meghaladó összegen felül - kizárható.
Részlet a válaszból: […]feltételeit határozott időre módosítja. Ennek egyik formája lehet a vagyoni szankció. Például az alapbér ideiglenes csökkentése, legfeljebb egyhavi mérték erejéig [Mt. 56. § (2) bek.]. Ettől el kell határolni azt az esetet, amikor a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalás alapján biztosít valamely díjazást, amelynek feltételeit - lévén nem kötelező, hanem "adható" juttatásról van szó - szabadon alakíthatja ki. E körben pedig úgy is rendelkezhet, hogy a juttatásra nem jogosult a vétkes kötelezettségszegést elkövető munkavállaló. Ilyenkor tehát nem a munkaviszony feltételeit módosítja hátrányosan a munkáltató,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2629