Maszk viselésének előírása a munkásbuszon

Kérdés: Társaságunk a COVID kapcsán komplex, a munkavállalók egészségét védő intézkedéseket vezetett be, amelynek részeként a rendelkezésükre álló tömegközlekedési eszközökön túl a társaság további buszokat bérel a helyi vállalattól annak érdekében, hogy a távolságtartás ténylegesen biztosítható legyen. A buszokon a maszk használata kötelező. Van-e lehetősége a munkáltatónak bármilyen alapon [pl. Mt. 8. § (2) bek.] felelősségre vonni a munkavállalót, amennyiben a buszon a maszkot nem hordja?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a munkavállalók munkába járásához a munkáltató buszt biztosít, amelynek igénybevétele nem kötelező. A buszon való utazás kapcsán a munkáltató akkor írhat elő kötelezettségeket, ha ezek a munkaviszonyból erednek. Ez egyrészt lehetséges a kérdésben is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Anyagi jellegű fegyelmi szankció – az összeghatár kérdése

Kérdés: Miként értelmezendő az Mt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon rendelkezés, mely szerint a vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló – a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó – egyhavi alapbér összegét? Helyes azon értelmezés, amely szerint ezen, egyhavi alapbér összegére vonatkozó korlát prémiummegvonás esetén is alkalmazandó? Azaz a prémium megvonása esetén a megvonás legfeljebb a munkavállaló – a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó – egyhavi alapbérének megfelelő összeg erejéig terjedhet? Kérdésem indoka, hogy találtam olyan értelmezést, mely szerint adott esetben a munkavállaló a prémiumból teljes mértékben – azaz egyhavi alapbért meghaladó összegen felül – kizárható.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 56. §-a azokra a szankciókra vonatkozik, amelyeket a felek a kollektív szerződésben, vagy – ennek hiányában – a munkaszerződésben kötnek ki, a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetére. Ilyen esetben olyan hátrányos jogkövetkezmény szabható ki, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Elvárt teljesítmény hiánya

Kérdés: Termelőcégnél órabérben foglalkoztatott dolgozó kötelezhető-e díjazás nélkül munkaidőn felül munkavégzésre, ha munkaideje alatt nem teljesítette a normában meghatározott mennyiséget? A norma úgy van meghatározva, hogy a leggyengébb képességű, leglassabban dolgozó munkavállaló is tudja teljesíteni. Azon dolgozót köteleznénk munkavégzésre, aki kiugróan alacsony mennyiséget teljesített munkaideje alatt, és csak a norma eléréséig. Vagy szankcionáljuk figyelmeztetéssel és pénzbüntetéssel, mivel nem tett eleget munkaköri kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltató teljesítménykövetelményt állapít meg, amelyet olyan előzetes – objektív mérésen és számításon alapuló – eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Borravaló és hálapénz

Kérdés: Hét éve nyitottam egy vidéki nagyvárosban fodrászszalont, három alkalmazottal dolgozom. Úgy hallottam, hogy az új Munka Törvénykönyve a borravalóval kapcsolatosan is tartalmaz valamilyen szabályt, talán meg is tiltja azt? Jók az értesüléseim?
Részlet a válaszából: […] Valóban: az új Mt. 52. §-ának (2)-(4) bekezdései a harmadikszemélytől elfogadható díjazás (borravaló, hálapénz), illetve más, vagyoniértékkel bíró juttatás (pl. ajándék, szolgáltatás nyújtása) kérdéseirőlrendelkeznek. E vonatkozásban díjazásnak minősül mindaz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 21.