Közös megegyezés megtámadása várandósság miatt


Sikeresen megtámadhatja-e a munkavállalónk a közös megegyezést arra hivatkozva, hogy amennyiben tudja, hogy várandós, azt nem írta volna alá? A közös megegyezés aláírása a szokott módon történt, a munkáltató részéről nem tudhattuk, hogy várandós, erre semmilyen utalás nem történt. A közös megegyezés aláírása a hagyományos módon, nyugodt körülmények között zajlott, értelemszerűen igazgatónk nem presszionálta a munkavállalót, jogellenes fenyegetésről pedig szó sem lehetett.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. május 17-én (228. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4417

[…] tévedésben tart [Mt. 28. § (3) bek.]. A megállapodást megtámadhatja, akit a másik fél jogellenes fenyegetéssel vett rá a megállapodás megkötésére [Mt. 28. § (4) bek.].Ahhoz, hogy a munkavállaló tévedésre hivatkozva sikeresen megtámadja a közös megegyezést, elengedhetetlen, hogy bizonyítsa: a megkötése időpontjában a várandósságát illetően valóban tévedésben volt. Ez minden bizonnyal olyan lényeges körülmény a tényállásban, amelynek ismeretében nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetésről szóló megállapodást. Ez önmagában azonban nem elegendő a sikeres megtámadáshoz, hiszen bizonyítani kell azt is, hogy e tévedését a munkáltató felismerhette, vagy azt maga a munkáltató okozta. Az, hogy a munkáltató felismerhette a munkavállaló saját várandóssága tekintetében történt esetleges tévedését, nagy valószínűséggel nem elképzelhető, hiszen a várandósság természeténél fogva olyan körülmény, amelyet, ha a várandós személy maga sem tud, aligha lehet a munkáltatója olyan információk (pl. egészségügyi dokumentáció) birtokában, amely a várandósság tényét igazolná. Ezenfelül a munkáltató aligha idézheti elő, hogy a munkavállaló ne tudjon a várandósságáról.A közös téves feltevésnél csak olyan körülményben fennálló tévedés eredményezheti a megállapodás érvénytelenségét, amelynek fennállása vagy hiánya mindkét felet befolyásolta a megállapodás megkötésében. Abban a kérdésben, hogy a munkavállaló nem volt várandós, csak a munkavállaló volt tévedésben, a munkáltatónak ugyanis erről semmilyen feltevése […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.