Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott megállapodás megtámadása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közös megegyezés megtámadása várandósság miatt

Kérdés: A munkavállalónkról kiderült, hogy egy ideje van egy másik állása is. Az ezt követő időszakban többször került keresőképtelen állományba, mi pedig kezdeményeztük a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közös megegyezésbe belement, de azt követően egy héttel levélben jelentkezett, és tévedésre hivatkozva megtámadta a közös megegyezést, mivel időközben kiderült, hogy várandós, és ha ezt tudta volna, akkor nem ment volna bele a közös megegyezésbe. Valóban sikeresen megtámadhatja a közös megegyezést?
Részlet a válaszból: […]igazolása: amellett, hogy a tévedésnek lényeges körülményre kell vonatkoznia, azt a másik félnek (jelen esetben Önöknek mint munkáltatónak) kell okoznia, vagy legalább azt felismernie. Ez esetben azonban nyilvánvalóan nem erről volt szó.Ugyancsak fontos szabály, miszerint az nem támadhatja meg a szerződést, aki a tévedését felismerhette, vagy a tévedés kockázatát vállalta [Mt. 28. § (2) bek.]. Azt, hogy a munkavállaló várandós volt, Önöknek nem, a munkavállalónak azonban elképzelhető, hogy fel kellett volna ismernie. Ezen túlmenően a munkavállalónak a tévedés kockázatát a közös megegyezés aláírása alkalmával ebben a vonatkozásban is vállalnia kell. Az, hogy időközben a körülményei megváltoznak, és már másként ítéli meg a helyzetét, nem befolyásolja a közös megegyezés érvényességét. Megjegyzendő, a közös megegyezés jogszerűségét, illetve érvényességét önmagában a munkavállaló várandóssága nem érinti, az csupán a munkáltató általi felmondás vonatkozásában tekinthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3566

2. találat: Kórházi alkalmazott illetményének fizetése

Kérdés: 2013. szeptember 10-én kezdtem el dolgozni egy kórházban. A VIP-osztályra jelentkeztem, mert itt kiemelt bérezést ígértek. Elvállaltam a munkát, annak ellenére, hogy azt a tájékoztatást kaptam, hogy átmenetileg, pár hétre a Traumatológia állományába vesznek fel. Kiemelt bérezésről egészen októberig nem is volt szó, akkor a zúgolódások miatt kihirdették, hogy kapunk bruttó 40 000+10 000 Ft pótlékot, visszamenőleg, hóközi kifizetésként. De ezt a mai napig nem kaptuk meg, a munkaügyi osztályon is összevissza ígérgetnek, ma már csupán annyit, hogy csak nyelvpótlékot fognak fizetni. A másik kérdésem, hogy rosszul számolták ki az éveimet, ezért nem a megfelelő besorolási sávba tettek. Mit tehetnék az ügyben?
Részlet a válaszból: […]megtámadás joga nem gyakorolható. Amennyiben megtámadását a munkáltató nem fogadja el, a keresetlevelet a megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc napon belül lehet előterjeszteni. A megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el [Mt. 287. § (3) bek.]. A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen. Természetesen mindehhez az kell, hogy Ön tudja a bíróság előtt - például hangfelvétellel, írásos emlékeztetővel vagy tanúvallomásokkal - bizonyítani, hogy a szóbeli tárgyaláson mi hangzott el.Azt, hogy visszamenőlegesen milyen jogcímeken milyen pótlékok járhattak Önnek, a kinevezés és a tényleges munkavégzési körülmények vizsgálatával lehet eldönteni. Látatlanban erre nem vállalkozhatunk. Idegennyelv-tudási pótlék a Kjt. 74. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján akkor jár a közalkalmazottnak, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt, és e nyelvre vonatkozóan állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik. Azt, hogy az adott munkáltatónál milyen idegen nyelv milyen munkakör betöltése esetén jogosít nyelvpótlékra, az adott munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződés, ha ilyen nincs, a munkáltató állapítja meg.A Kjt. 64. §-ának (1) bekezdése szerint a közalkalmazott fizetési fokozatát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt a 87/A. § szabályozza. Jogszerző időnek minősül a költségvetési intézményeknél, illetve közhatalmi szerveknél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban, valamint ösztöndíjas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1827