Agora területe és annak határai


A Kultv. és a végrehajtására kiadott 39/2020. EMMI rendelet értelmezésében kérnénk állásfoglalásukat. Megyei jogú városban kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság létrehozására került sor, melynek nevében szerepel az agora és a kulturális központ elnevezés is. Tevékenységét tekintve alapító okirata tartalmazza, hogy a kulturális tevékenységen túl ellát többek között sport-, szabadidő-tevékenységet is.
1. A Kultv. 78/I. §-ának (1a) bekezdése ismeretében is tartozhat-e ez az intézmény a Kultv. 78/C. §-a hatálya alá, vagy csak a 78/B. § hatálya alá? A kérdés azért merül fel, mivel az ügyvezető megbízása lejár, és kérdéses, hogy reá alkalmazandó-e feltételként a szakirányú mesterfokozatú szakképzettség megléte.
2. Ezen gazdasági társaság ügyvezetőjére alkalmazandó-e a Kultv. 94. §-ának (3) bekezdése, miszerint az intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot kell kiírni? Amennyiben igen, a 39/2020. EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontja szerinti végzettség elegendő-e - ha alkalmazható a törvény 78/C. §-a -, vagy nem is kell pályázati eljárás, és nem is szükséges semmilyen képesítési előírásnak megfelelnie az ügyvezetőnek - csak az adott kulturális közművelődési terület belső szervezeti egysége vezetőjének -, tekintettel arra, hogy széles tevékenységi köre van a gazdasági társaságnak?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. április 26-án (227. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4398

[…] kulturális központ a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosító közművelődési intézmény. Tevékenysége feladatai települési, kerületi szintű biztosítása mellett több egymással határos járásra, egy megyére vagy több egymással határos megyére terjed ki. A kulturális központ elnevezésében szerepelnie kell a "kulturális központ" vagy az "agora" kifejezés valamelyikének [Kultv. 78/B. § (1) és (3) bek.].A Kultv. 78/C. §-ának (1) bekezdése szerint a többfunkciós közművelődési intézmény olyan közös igazgatású művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ, amely a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett tevékenységének területén médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási, turisztikai­információ-szolgáltató feladatokat is ellát. A többfunkciós közművelődési intézmény elnevezésében működési formájától függően szerepelnie kell a "művelődési ház", a "művelődési központ" vagy a "kulturális központ" kifejezés valamelyikének.Mivel a kérdés nem tartalmazza az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdaság társaságként működő intézmény alapító okiratában foglalt valamennyi tevékenységét, csupán a rendelkezésre álló adatokból tudunk kiindulni a válaszadás során. A tényállás szerint az intézmény a kulturális tevékenységen túlmenően többek között sport- és szabadidő-tevékenységet is ellát. Mindezek alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a kérdésben szereplő intézmény ("agora", "kulturális központ") nem felel meg a Kultv. 78/C. §-ában szereplő azon törvényi feltételnek, miszerint a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett tevékenységének területén médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási, turisztikaiinformáció-szolgáltató feladatokat is ellát, ezért minden bizonnyal nem tekinthető többfunkciós közművelődési intézménynek. Amennyiben ez valóban így van, akkor az a Kultv. 78/B. §-ának rendelkezései alá sorolható, és ezért arra is alkalmazni kell a Kultv. 78/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon előírást, miszerint a kulturális központ vezetőjének szakirányú mesterfokozatú szakképzettséggel kell rendelkeznie.A Kultv. 94. §-ának (3) bekezdése általánosságban elő­írja, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.